08:30-08:35
Velkommen

08:35-10:00
Session IV: Personlig og målrettet kræftbehandling – hvor langt er vi, og hvad er der på vej?

Med nye molekylære metoder har vi fået bedre muligheder for at forudsige, hvem der vil udvikle cancer, og til at vælge en behandling som er tilrettet den enkelte patient. Sessionen præsenterer fire aktuelle perspektiver fra onkologien, incl. i onkologisk pædiatri, -kirurgi, -hæmatologi og i fase 1 studier.

 • Kan vi forebygge eller udskyde udviklingen af leukæmi? 
  Professor, overlæge, dr. med. Kirsten Grønbæk, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet og Biotech Research and Innovation Centre, BRIC.

 • Personlig medicin i pædiatrisk onkologi
  Professor, overlæge, dr.med. Kjeld Schmiegelow, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.

 • Personlig kirurgi baseret på en ”patient like me”-platform 
  Professor, overlæge, dr.med., Ismail Gögenur, Kirurgisk-Gastroenterologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge.

 • Genomisk profilering og eksperimentel kræftbehandling
  Overlæge, ph.d., Kristoffer Staal Rohrberg, Fase 1 enheden, Onkologisk klinik, Rigshospitalet
  Professor, overlæge, dr. med. Morten Ladekarl, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

10:00-10:45
Formiddagspause: Besøg markedspladsen


10:45-12:00
Session V: Hvordan opsamler vi erfaringer og viden fra den daglige klinik til gavn for morgendagens patient?

Sessionen vil belyse, hvordan opsamling af data fra den daglige klinik kan give indblik i effekten af kræftscreening, diagnostik, kirurgisk/medicinsk behandling og opfølgning samt påvise forskelle i kvalitet. Der vil blive sat fokus på nogle af fremtidens udfordringer og hvordan vi, ved hjælp af systematisk indsamling af og opfølgning på data, kan blive bedre til at spotte kvalitetsforskelle og behov for særlige indsatsområder eller ændring af eksisterende behandlingsretningslinjer. Indlæggene vil rumme eksempler på, hvordan anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser og fase IV data kan danne grundlag for væsentlige kvalitetsforbedringer i patientbehandlingen.

 • Screeningskvalitet, eksempel: Coloncancer
  Overlæge, ph.d. Morten Rasmussen, Kirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

 • Kirurgi/senfølger/opfølgning, eksempel: Melanom 
  Overlæge, ph.d. Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Plastikkirurgisk afdeling, Herlev Hospital.

 • Fase IV data I onkologien, eksempel: Melanom 
  Overlæge, Lars Bastholt, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

 • Brugen af kliniske kvalitetsdata til at gavne morgendagens behandling
  Direktør Jens Winter Jensen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Moderatorer: Inge Marie Svane og Lene Hjerrild Iversen

12:00-13:00 
Frokost: Besøg markedspladsen
Frokosten nydes stående.

13:00-13:15
Session VI: Kåring af årets to bedste posters
 
Bedømmelseskomitéen har udvalgt de to bedste posters og de to forskere, der skal modtage årets posterpris.

13:15-14:30
Session VII: Afslutningsdebat - Forskningens og evidensens rolle i prioriteringsdebatten

Paneldebat med:

 • Helen Bernt Andersen, Formand for Kræftens Bekæmpelse
 • Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber
 • Stephanie Lose, formand i Danske Regioner
 • Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet
 • Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi
 • Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Ulrik Lassen, klinikchef, professor, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

14:30-14:45:
Tak for i dag