Dato & tid: 1. november 2019
Sted: Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Arrangører: DCCC Stråleterapi
Deltagerpris: Gratis inkl. forplejning
Antal: Maks. 30 deltagere
Tilmelding: Via mail til Simon Buus, simbuu@rm.dk
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019


DCCC Stråleterapi inviterer til workshop med både danske samt udenlandske oplægsholdere. Formålet med workshoppen er at udbrede kendskabet til stereotaktisk strålebehandling mod knoglemetastaser ved oligometastatisk sygdom. Deltagerne vil få praktisk og teoretisk grundlag for at stille indikation for knogle SBRT, indtegne target og normalvæv samt dosisplanlægning.

Alle deltagere bedes medbringe et eksempel på en target indtegning på en patient med knoglemetastaser.

Læs programmet her

Læs mere om det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi her