CCIT-DK er et nationalt forskningscenter for eksperimentelle, translationelle og kliniske samarbejder om kræftimmunologi og immunterapi. Centeret samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt og har udviklet sig til et af de førende centre for cancer immunterapi i Europa. CCIT-DK har bl.a. etableret det nationale netværk IMMUNONET og den klinisk-akademiske gruppe for cancer immunterapi (CAGci), foruden omfattende eksperimentelle og kliniske studier.

Centeret er placeret på Herlev Hospital under ledelse af professor og overlæge Inge Marie Svane, professor Per Thor Straten og professor Mads Hald Andersen.

Professor Inge Marie Svane er ansvarlig for de kliniske studier ved centeret med speciale indenfor modermærkekræft og vejleder både speciale- og ph.d.-studerende samt postdocs.

Professor Per Thor Straten er ansvarlig for en række prækliniske forskningsprojekter indenfor tumor immunologi og vejleder speciale- og ph.d.-studerende indenfor området.

Professor Mads Hald Andersen er ansvarlig for prækliniske og translationelle forskningsprojekter fokuseret på karakterisering af det naturlige immunrespons overfor maligne celler. Han har startet flere biotek-virksomheder, herunder IO Biotech ApS, og vejleder både speciale- og ph.d.-studerende samt postdocs.

CCIT-DK har omkring 50 ansatte, herunder forskere og teknisk personale, og specialestuderende. Forskerne og studerende kommer fra en række forskellige lande, både i og udenfor EU. CCIT-DK har et GMP certificeret laboratorie til forberedelse af terapeutiske immunologiske cellulære produkter til celle-baseret cancer immunterapi.

Du kan læse mere om forskningscenteret på https://www.herlevhospital.dk/ccit-denmark/Sider/default.aspx

Du kan også herunder høre leder af centeret, Inge Marie Svane fortælle om, hvad immunterapi går ud på og hvorfor der er store håb til immunterapien. Den første video, Immunterapi - kort fortalt,  er et uddrag af et populærvidenskabeligt oplæg, som det nationale Center for Cancer Immunterapi afholdte på Danske Kræftforskningsdage 2018. Den anden video, Immunterapi i øjenhøjde, viser hele oplægget (90 min.)

Immunterapi - kort fortalt

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Immunterapi i øjenhøjde

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.