Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere fokuserer på risikofaktorer for generelle senfølger hos voksne, som angst og depression, for at finde ud af, hvilke kræftoverlevere, der er i særlig risiko for at udvikle alvorlige senfølger. Forskningen skal forebygge og reducere senfølgerne, så kræftoverlevere sikres bedre muligheder for at leve et godt liv - også mange år efter behandlingen.

Centeret ligger på Rigshospitalet under ledelse af professor, overlæge, Christoffer Johansen.

Post doc., ph.d. Annika Von Heymann-Horan står for koordinering af forskningen. Pr. januar 2019 er fem forskere tilknyttet forskningscenteret samt en forskningssekretær.

Du kan læse mere om forskningscenteret på https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/generelle-senfoelger/

Arrangementer
Seminar om Senfølger, 17. december 2019