Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere fokuserer på risikofaktorer for generelle senfølger hos voksne, som angst og depression, for at finde ud af, hvilke kræftoverlevere, der er i særlig risiko for at udvikle alvorlige senfølger. Forskningen skal forebygge og reducere senfølgerne, så kræftoverlevere sikres et liv og en hverdag, de faktisk kan holde ud at leve bagefter.

Centeret ligger på Rigshospitalet under ledelse af professor, overlæge, Christoffer Johansen.

Post doc., ph.d. Annika Von Heymann-Horan står for koordinering af forskningen. Pr. januar 2019 er fem forskere tilknyttet forskningscenteret samt en forskningssekretær.

Du kan læse mere om forskningscenteret på https://www.cancer.dk/bedrevidenomsenfoelger/generelle-senfoelger/