Vil du modtage nyheder fra DCCC, kan du tilmelde dig herunder. Herefter modtager du et nyhedsbrev i din indbakke 4-6 gange om året med DCCC nyheder og kommende arrangementer. Du kan altid afmelde dig igen i selve nyhedsbrevet.

Tilmeld dig nyhedsbrev fra DCCC.

Læs det seneste nyhedsbrev.

Nyheder

 • 22-03-2019

  DCCC Age (Dansk OnkoGEriatrisk Netværk) afholdte i februar et todages internat om geriatriske værktøjer i onkogeriatrisk forskning med deltagere fra alle fem regioner.

 • 01-03-2019

  Styregruppen i DCCC fastholder muligheden for at søge støtte til nationale og tværfaglige netværk og initiativer på kræftområdet i 2019. Puljen dækker et behov, der ikke tidligere er dækket. Det kan ses på de mange gode ansøgninger på tværs af specialer og discipliner.

 • 28-02-2019

  Arrangørerne bag Danske Kræftforskningsdage, DCCC og DMCG.dk, ønsker igen i år at tegne et Danmarkskort over den igangværende forskning på kræftområdet. Derfor inviterer vi alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter.

 • 27-02-2019

  I februar samledes 25 deltagere, heriblandt fysikere og læger til en workshop, hvor de diskuterede en mulig strategi for at kvalitetssikre de 10 MR skannere, der anvendes i forbindelse med stråleterapibehandlinger i Danmark.

 • 25-02-2019

  Blandt patienter, der er helbredt for kræft i barndommen, er der en overdødelighed sammenlignet med resten af befolkningen. Et nyt studie vil undersøge, om tidlig opsporing af hjerte-kar-sygdomme kan reducere dødstilfælde blandt patientgruppen.

 • 21-02-2019

  Hvordan samler man fagfolk med interesse for det onkologiske hjerte og skaber en platform for samarbejde og vidensdeling? Det DCCC støttede netværk DOC har fundet en metode, der virker. Afsæt tid, rum og rammer og invitér alle interesserede til at være en del af netværket med mulighed for at deltage i arbejdsmøder, hvor ærmerne smøges op og viden deles på tværs af specialer og regioner.

 • 12-02-2019

  Kræft er en kompleks og multifacetteret sygdom og ideen om at der findes en simpel, uopdaget løsning på ’kræftens gåde’, står ikke længere til troende. Skal vi behandle kræft effektivt, kræver det omfattende multidisciplinært samarbejde. Det var baggrunden for det nationale symposium "Early Detection of Cancer".

 • 04-02-2019

  I slutningen af januar afholdte Netværksgruppen, NEXT Bioinformatik, med støtte fra DCCC, en Genome Analysis Toolkit workshop om de nyeste bioinformatiske teknikker til behandling af genetisk information. Teknikker, der er afgørende for forskning og implementering af personlig medicin i behandlingen af kræft.

   

 • 04-02-2019

  Dansk Lever- og Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) samlede godt 20 kirurger, onkologer, hepatologer, patologer og epidemiologer til et netværksmøde om national vidensudveksling indenfor Galdevejskræft. 

 • 31-01-2019

  Sekretariatet for DCCC søger en kommunikationskonsulent. Der er tale om et vikariat, da vores nuværende kommunikationskonsulent Christina Lund Højfeldt tager orlov fra midt juni 2019 og frem til sommeren 2020.

 • 11-01-2019

  58 specialister fra hele Danmark og på tværs af stort set alle DMCG'ere deltog i november i et DCCC PRO (Patient Reported Outcome) internat, hvor ambitionen var at styrke den fælles indsats i Danmark med at indføre PRO og ensarte strategien for indsamling og registrering af PRO.

 • 20-12-2018

  Det første, nationale symposium om Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) blev afholdt den 27. og 28. november 2018 med deltagelse af 67 læger, hospitalsfysikere, radiografer, behandlingspersonale og bioanalytikere.

 • 18-12-2018

  Sundhedsstyrelsen åbner op for anden ansøgningsrunde, hvor interesserede afdelinger på sygehuse i regionerne kan søge om midler fra en pulje på i alt ca. 3,5 mio. kr. til at varetage eksperimentelle kirurgiske funktioner

 • 17-12-2018

  Netværket, DCCC Rettidig Opsporing afholdte d. 22. og 23. november 2018 et møde på tværs af kræfttyperne: brystkræft, lungekræft, prostatakræft og kolorektalkræft.

 • 16-11-2018

  I starten af november afholdte DCCC NOAC netværket "The First Multidisciplinary Nordic Symposium on Anal Cancer". 

   

 • 16-11-2018

  Rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft. Derfor støtter DCCC Røgfri Fremtid og ambitionen om en røgfri generation i 2030. 

 • 15-11-2018

  Siden efteråret 2017 har DCCC haft fem ansøgningsrunder, hvor forskere og klinikere har søgt støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet. I alt har DCCC modtaget 83 ansøgninger på 14,3 mio. kr. Deraf har 45 ansøgninger levet op til kravene om at være nationale og tværfaglige og har samlet fået tildelt 6,3 mio. kr.

 • 14-11-2018

  To nye, nationale forskningscentre får hver 20 millioner kr. fra Knæk Cancer midler 2018. Det drejer sig om Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft.

 • 14-11-2018

  DCCC og DMCG.dk gentager successen og afholder Danske Kræftforskningsdage 2019 den 29. og 30. august i Odeon, Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan deltage i landets største, nationale kræftkonference.

 • 12-11-2018

  Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til Ny kræftmedicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. Der er 4 ansøgningsfrister i 2019: 9. januar, 3. april, 6. august og 9. oktober kl. 15.00.

 • 08-11-2018

  IMMUNONET har netop været vært for en Public-Private Partnership workshop i immun-onkologi med 80 deltagere fra hele Danmark. Workshoppen bød på en keynote præsentation af Martin Bonde, CEO ved Vaccibody AS og tidligere bestyrelsesformand for Dansk Biotek. 

 • 03-10-2018

  Eksperterne er enige; hvis vi skal rykke os inden for kræftforskning og behandling, skal vi samarbejde på tværs af regioner og fagdiscipliner. DCCC Onco-Cardiology (DCCC DOC) er et eksempel på et netværk, som favner fagdiscipliner på tværs. 

 • 02-10-2018

  Ugeskrift for læger satte fokus på ulighed i kræftbehandling i september, både på tryk og i lyd. Anledningen er, at ulighed i kræftbehandling var et af de emner som blev drøftet ivrigt på Danske Kræftforskningsdage.

 • 02-10-2018

  Danske Kræftforskningsdage, som blev afholdt sidst i august var, målt på faglige diskussioner, ny viden og antallet af tilmeldte, en succes. Det er både arrangørerne bag konferencen og deltagerne enige i. Næste skridt er nu at arbejde videre på at yderligere styrke det nationale samarbejde om kræft. 

 • 02-10-2018

  Det var budskabet fra den internationale kræftforsker, Michael Baumann, da han gav sit syn på kræftforskningen i Danmark i forbindelse med konferencen, Danske Kræftforskningsdage.

 • 18-09-2018

  DCCC Stråleterapi indkalder hermed ansøgninger til samfinansierede ph.d. stipendier. Ansøgningsfristen er d. 1. december 2018. Forventet svar januar 2019.

 • 13-09-2018

  En ny ansøgningsrunde om midler fra Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC til støtte af nationale og tværfaglige projekter er netop afsluttet. Fem netværksgrupper og initiativer har samlet fået tildelt 900.000 kr.

 • 12-09-2018

  IMMUNONET afholder d 5. november 2018 en Public-Private Partnership i immun-onkologi workshop. 

 • 06-09-2018

  På Danske Kræftforskningsdage, som netop er blevet afholdt, præsenterede Mette Tranberg sin forskning om, at en HPV-hjemmeprøve kan få flere kvinder til at deltage i screening for livmoderhalskræft. Det gjorde hun så overbevisende, at hun blev belønnet med en pris fra arrangørerne bag, DCCC og DMCG.dk

 • 05-09-2018

  På Danske Kræftforskningsdage, som netop er blevet afholdt, præsenterede Siv Lykke Jørgensen sin forskning om, at robotkirurgi er en sikker behandling med færre komplikationer ved tidlige stadier af kræft i livmoderen. Præsentationen sikrede hende en poster-pris fra arrangørerne bag konferencen, DCCC og DMCG.dk

 • 31-08-2018

  På Danske Kræftforskningsdage d. 30. august fortalte eksperter og patienter om deres viden og erfaringer med immunterapi som behandlingsform til kræft. Se eller gense hele oplægget "Immunterapi i øjenhøjde"

 • 27-08-2018

  Når Danske Kræftforskningsdage d. 30. og 31. august 2018 slår dørene op til landets største konference inden for kræftforskning- og behandling, er formålet at sætte fokus på og styrke samarbejdet på tværs af faggrupper, specialer og regioner. Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) står bag konferencen.

 • 04-07-2018

  Første DCCC COR (Cardio Onkologisk netvæRk) internat blev afholdt den 18.-20. juni på Sandbjerg Gods. Der var 41 deltagere fordelt på læger og fysikere med speciale i onkologi, kardiologi, pædiatri, nuklear medicin og epidemiologi, som repræsenterede hospitaler på tværs af Danmark. 

 • 15-06-2018

  Den første konference ved IMMUNONET, det nye nationale tværdisciplinære forskningsnetværk for cancer immunterapi, blev den 13. juni 2018 afholdt med 120 deltagere fra hele landet.

 • 14-06-2018

  Anne Bukh, formand for styregruppen i DCCC diskuterer på Folkemødet sammen med Anders Thelborg, administrerende direktør i Bristol-Myers Squibb og Jeppe Jakobsen, medlem af Sundhedsudvalget fra Dansk Folkeparti, Ulrik Lassen, klinikchef fra Rigshospitalet, om der findes en kur mod kræft.

 • 14-06-2018

  Multidisciplinært symposium omhandlende diagnostik og behandling af kræft i esophagus, cardia og ventrikel samlede fagfolk og forskere på tværs af specialer og regioner.

 • 13-06-2018

  Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje på 60 mio. kroner i perioden 2018-2021 til at styrke forskning i immunterapi ved kræftsygdom. Første runde for ansøgninger til puljen er åben og Sundhedsstyrelsen forventer at uddele 29,2 mio. kr. i 2018-2019.

 • 24-05-2018

  Interessen for at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet er stor. Det viser de 350 tilmeldinger til Danske Kræftforskningsdage, der er et nyt, nationalt initiativ, der er etableret i et samarbejde mellem Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (dmcg.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

 • 24-05-2018

  OECI – Organisation of European Cancer Institutes afholdt d. 19. april 2018 et møde under overskriften "How to establish patient-centered quality standards for various types of cancer networks. DCCC var inviteret med for at fortælle om det danske koncept for et comprehensive cancer center.

 • 17-05-2018

  Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC uddeler knap 1,3 mio. kr. til 8 initiativer og netværksgrupper, der alle ønsker at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet og sikre, at forskningen kommer hurtigt ud til den kliniske praksis.

 • 14-05-2018

  Immunterapi er en ny måde at bekæmpe kræft på og forskningen viser mange lovende resultater med at bruge immunterapi overfor flere kræftformer. Men hvad går det egentlig ud på? I regi af DCCC afholder professor, overlæge og leder af center for cancer immunterapi, Inge Marie Svane et foredrag om emnet d. 31. august 2018.

 • 05-04-2018

  Fagfolk, forskere og klinikere: Knap 100 mennesker med interesse for stråleterapi fra hele landet var samlet til Kick-off møde i Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi i slutningen af februar.

 • 12-03-2018

  Det nationale project, SUrveillance with PET/CT and liquid biopsies of stage I-III lung cancer patients after completion of definitive therapy; a Randomized controlled trial, afholdte SUPE-R internatmøde takket være støtte fra DCCC.

 • 06-03-2018

  DCCC støtter op omkring de gode initiativer på kræftområdet og har netop tildelt 1,2 mio. kr. til ni projekter og netværk. Pengene kommer fra en samlet pulje på 5 mio. kr., der i 2018 er afsat til at støtte nationale, tværfaglige og tværdisciplinære initiativer.

 • 09-02-2018

  Sundhedsstyrelsen skal administrere en pulje på 60 mio. kr., som bliver fordelt på 15 mio. kr. årligt i 2018-2021, med inddragelse af Danish Comprehensive Cancer Center.

 • 07-02-2018

  I kalenderoversigten annoncerer vi kommende arrangementer, hvor du kan læse mere om det enkelte arrangement samt har mulighed for at tilmelde dig arrangementet.

 • 07-02-2018

  Den 30. til 31. august 2018 afholder DCCC en konference i samarbejde med DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.

 • 05-01-2018

  Der er sket meget, siden det blev besluttet at oprette DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center som en del af Kræftplan IV i november 2016.

 • 04-12-2017

  Et af DCCC's første initiativer i 2017 var at afsætte et årligt beløb til at støtte etablering af nationale, tværfaglige miljøer og netværk samt udvikling af tværfaglig kompetencegivende initiativer.