DCCC søger en specialkonsulent.png

DCCC søger en specialkonsulent, som vil arbejde på tværs af det danske kræftlandskab i et nationalt forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet.


Vi søger en kollega, som har en solid organisationsforståelse og erfaring med sundheds- eller forskningsområdet.

DCCC's aktiviteter og indsatsområder er drevet af fire målsætninger:

  • Styrke det nationale samarbejde på kræftområdet på tværs af grund -, translationel - , klinisk – og epidemiologisk forskning og det daglige kliniske arbejde
  • Hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis så ny viden og nye behandlingsmetoder deles hurtigere og mere systematisk på tværs af landet
  • Højne og ensarte kvaliteten i behandlingen på tværs af forløb og -områder
  • Tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise

Alt sammen for at bidrage til en bedre og mere ensartet kræftbehandling i Danmark.

Stillingsopslaget kan læses her. Der er ansøgningsfrist den 18. juni 2019 og tiltrædelse den 1. august eller snarest derefter.