Målsætninger for DCCC

DCCC arbejder for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark. Det gør vi igennem tre målsætninger, der definerer DCCC's aktiviteter og indsatsområder

 

Et styrket, nationalt samarbejde på kræftområdet

  • Vi vil styrke det nationale samarbejde mellem grundforskning, translationel forskning, klinisk forskning, epidemiologi og det daglige kliniske arbejde.

  • Vi vil give sundhedspersonale inden for kræftområdet og på tværs af landet, specialer og sektorer mulighed for at drage nytte og erfaring af hinanden.


Hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis

  • Vi vil understøtte udvikling og gennemførelse af innovative og multidisciplinære forskningsprogrammer, som skaber resultater inden for kræftområdet og påvirker implementering i klinisk praksis.

  • Vi vil arbejde for en bred patientrekruttering i forskningsprogrammerne blandt andet ved, at patienter fra hele landet får mulighed for at deltage i relevante forskningsprojekter.

  • Vi vil bidrage til, at forskningsresultater bliver omsat til klinisk praksis, så patienter hurtigt kan få adgang til de seneste behandlingsfremskridt på kræftområdet med størst mulig helbredende effekt og mindst mulig skadevirkning.

Tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise

  • Vi vil stræbe efter at tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise inden for kræftområdet.

  • Vi vil etablere et differentieret klinisk og videnskabeligt miljø, og har fokus på klinisk kvalitetsudvikling, uddannelse og specialiseret personaletræning i kræftrelaterede discipliner. 

  • Vi vil fremme udvikling af innovative og multidisciplinære forskningsprogrammer samt etablering af faciliteter, som sikrer bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af kræft.