Tværfaglig/faglig organisation
Den Danske Brystkræftgruppe ‐ DBCG

Projektbeskrivelse
Seminaret tager udgangspunkt i multidiciplinært samarbejde indenfor Den Danske Brystkræftgruppe – DBCG, og det forventes at få fuld national opbakning af brystkirurger, onkologer, patologer og mammaradiologer organiseret i DBCG's videnskabelige udvalg og bestyrelse. Formålet er at danne baggrund for at udarbejde nationale multidiciplinære kliniske retningslinjer for NACT (neoadjuverende kemoterapi) og formulere relevante videnskabelige problemstillinger, der kan udmøntes i kliniske trials.
Programmet omfatter: 1) Status og hidtidige erfaringer med NACT; 2) Nye indikationer og ændringer i retningslinjer; 3) Nye forskningsprojekter.

Primær kontaktperson
Peer Christiansen, professor, dr. med., Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Deltagende parter
DBCG's bestyrelse og ordinære medlemmer af de videnskabelige udvalg. Nedenfor er nævnt de enkelte udvalg og formanden og den afdeling vedkommende er tilknyttet. En komplet medlemsliste for udvalgene kan ses på DBCG's hjemmeside: www.dbcg.dk

Bestyrelsen: Peer Christiansen, professor, dr. med., Plastik- og Brystkirurgi, AUH
Medicinsk udvalg: Bent Ejlertsen, professor, ph.d., dr.med., Onkologisk Afdeling, RH
Radioterapiudvalget: Birgitte Offersen, professor, ph.d., Kræftafdelingen, AUH
Radiologisk udvalg: Ilse Vejborg, screeningschef, ledende overlæge, Radiologisk Afdeling, RH
Patologiudvalget: Anne-Vibeke Lænkholm, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Slagelse
Genetisk Udvalg: Anne-Marie Gerdes, Klinisk Genetisk Afdeling, RH
Kirurgisk Udvalg: Peer Christiansen, professor, dr. med., Plastik- og Brystkirurgi, AUH