Projektbeskrivelse
Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter: de ældre. Netværket skal have fokus på onkogeriatriske problemstillinger og bidrage til, at ældre kræftpatienter får et optimeret og individualiseret forløb med udgangspunkt i patientens samlede ressourcer og ønsker. Dette kan bl.a. iværksættes ved at formulere nye nationale tværfaglige forskningsprojekter.

Primær kontaktperson 
Trine Lembrecht Jørgensen, afdelingslæge, Onkologisk Afd. R, OUH

Deltagende parter
Geriatere
Region Midt:
Overlæge Marianne Ørum, geriatrisk afdeling Aarhus Universitetshospital
1. reservelæge Lone Winther Lietzen, H-læge geriatrisk afdeling Aarhus Universitetshospital

Region Hovedstaden:
1. reservelæge Cecilia Lund, Geriatrisk Afdeling, Herlev Hospital
Reservelæge Troels Dolin, Geriatrisk Afdeling, Herlev Hospital

Region Syd:
Ledende overlæge Lars Matzen, Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Forskningsleder, overlæge Jesper Ryg, Geriatrisk Afdeling, OUH
1. reservelæge Ann-Kristine Weber Giger, Geriatrisk Afdeling, OUH
Overlæge Rudolf Albert Scheller, Medicinsk Modtagelse Sønderborg, Sygehus Sønderjylland

Onkologi:
Region Midt:
Overlæge Gabor Liposits, Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning

Region Hovedstaden:
Overlæge Camilla Qvortrup, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Region Syd:
Professor, forskningsleder, overlæge Marianne Ewertz, Onkologisk Afdeling, OUH
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Onkologisk Afd., OUH
Afdelingslæge Stefan S. Jeppesen, Onkologisk Afd., OUH
Reservelæge Stine Brændegaard Winther, Onkologisk Afd., Odense Universitetshospital

Region Sjælland:
Professor, forskningsleder, overlæge Jørn Herrstedt, Onkologisk Afdeling, Region Sjælland

Arrangementer

DCCC Age seminar, d. 25.-26. februar 2019
Læs referat fra seminaret her

Møde 11. juni 2019
Læs referatet fra mødet her