Projektbeskrivelse
Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres. Endvidere er formålet at udbrede videns- og erfaringsdeling samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, både mht. kliniske- og forskningsmæssige tiltag, sidstnævnte ved etablering af nationalt ECV forskningsråd under DECV eller et nationalt ECV forskningsnetværk.

Primær kontaktperson
Michael Achiam, afdelingslæge, kirurgisk gastroenterologisk afdeling C, Abdominalcentret, Rigshospitalet

Deltagende parter
Radiologisk Klinik, Onkologisk Klinik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Gastroenterologisk Klinik C, Klinisk Genetisk Klinik, Patologi afdelingen, Rigshospitalet, Radiologisk afdeling AUH, Kirurgisk afdeling A, OUH og Department og Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC)

Arrangementer

Referat, stiftende møde i forskningsudvalg til planlægning og koordinering, 9. oktober 2018

ECV symposium, 30. maj 2018

ECV symposium, 14. juni 2019