Tværfaglig/faglig organisation
DCCC Stråleterapi, WP10

Projektbeskrivelse
Målet er at etablere et netværk af forskere, Dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi, og udvikle den radiobiologiske forskning i Danmark via samarbejde mellem basal og klinisk orienteret forskning. Dette netværk består af biologer, fysikere, læger og andre med interesse i præklinisk, radiobiologisk forskning. Den forventede effekt af et sådan netværk er styrket samarbejde i den radiobiologiske forskning. På længere sigt forventer vi, at dette fører til udbygning og kvalitetsøgning af forskningen, der vil komme klinisk stråleterapi og derved patienterne til gavn.

Primær kontaktperson
Brita Singers Sørensen, ph.d., lektor, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital

Deltagende parter
Claus Storgaard Sørensen, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Brian Larsen, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Jan Benada, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Morten Scheibye-Knudsen, Center for Sund Aldring (CeHa), Københavns Universitet

Dennis Bregner Zetner, Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden D, Herlev Hospital

Petra Hamerlik, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København

Mike Horsman, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Jesper Eriksen, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Jens Overgaard, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Brita Singers Sørensen, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Jan Alsner, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital

Tinna Stevnsner, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Lotte Bjergbæk, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Ludvig Paul Muren, Aarhus Universitet
Per Poulsen, Aarhus Universitet

Faisal Mahmood, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Guido Keijzers, Center for Sund Aldring (CeHa), Københavns Universitet

Pil M. Fredericia, Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech), Danmarks Tekniske Universitet
Mikael Jensen, Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech), Danmarks Tekniske Universitet
Fedor Zhuralev Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech), Danmarks Tekniske Universitet
Anders Elias Hansen, Institut for Mikro og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Lars Ringgarard Petersen, Institut for Mikro og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

Arrangementer
Årsmøde i Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning, 27.-28. november 2019