Tværfaglig/faglig organisation
DCCG ‐ Dansk Colorectal Cancer Group

Projektbeskrivelse
Efter operation og kemoterapi for tarmkræft oplever ca. 1 af 3 patienter tilbagefald af kræften, men med det eksisterende opsporingsprogram opdages tilbagefaldene ofte for sent til at kunne helbredes. Vi har udviklet et nyt opsporingsprogram baseret på undersøgelse for kræft-DNA i blodprøver, som i tests kan finde tilbagefald op til 16 måneder tidligere end det eksisterende program. Med IMPROVE IT2 studiet, vil vi anvende de to programmer parallelt i klinikken med henblik på at dokumentere, at det nye program øger andelen af patienter der helbredes, samt forbedrer overlevelsen og livskvaliteten.

Primær kontaktperson
Kåre Gotschalck Sunesen, lektor, Institut for Klinisk Medicin - Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Deltagende parter
Kåre Gotschalck Sunesen, lektor, Institut for Klinisk Medicin - Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
Claus Lindbjerg Andersen, professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Lene Hjerrild Iversen, professor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Søren Laurberg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Karen-Lise Garm Spindler, professor, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Ole Thorlassius-Ussing, professor, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Morten Ladekarl, professor, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Per Vadgaard Andersen, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital og Svendborg Hospital
Per Pfeiffer, professor, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
Anders Husted Madsen, lektor, Kirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest, Herning
Uffe Schou Løve, Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, Hospitalsenhed Midt, Viborg
Ismail Gögenur, professor, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge, Slagelse og Roskilde Hospital
Stine Kramer, Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Center, Aarhus Universitetshospital
Jes Søgaard, professor, Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE), Syddansk Universitet