Projektbeskrivelse
Med en MR-accelerator tilpasses behandlingerne tumorens og normalvævets beliggenhed dagligt, baseret på MR-billeder. Dette gør strålebehandlingen mere skånsom. Effekt observeret på MR-billederne vil også kunne bruges til at skræddersy stråledosen til den enkelte patient. Ulempen ved MR-acceleratorer er den tekniske og kliniske kompleksitet samt en høj anskaffelsespris. Hertil kommer, at teknologien er ny. På landsplan er der indkøbt tre MR-acceleratorer, og der er således behov for en national arbejdsgruppe omkring kvalitetssikring og initiering af kliniske protokoller.

Primær kontaktperson
Anders Bertelsen, ph.d., hospitalsfysiker, Radiofysisk Laboratorium, Odense Universitetshospital

Deltagende parter
Mette van Overeem Felter, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Herlev/Gentofte Hospital
Ivan Richter Vogelius, ph.d., dr.med., klinisk professor, hospitalsfysisker, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Claus F. Behrens, ph.d., fysiker, Herlev/Gentofte Hospital, Københavns Universitet
Gitte Fredberg Persson, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d., Herlev Hospital
Tine Schytte, ph.d., Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 

National Arbejdsgruppe for MR Acceleratorer afholder næste møde d. 9 oktober 2019 på Odense Universitetshospital