Tværfaglig/faglig organisation
Dansk Colorektalcancer Gruppe

Projektbeskrivelse 
Et dansk forsøg offentliggjort i 2015 i det ansete tidsskrift ’Lancet Oncology’ har vist lovende resultater med helbredende behandling af endetarmskræft ved at give strålebehandling og kemoterapi. Efterfølgende viser et dansk, nationalt studie, at behandlingen også kan gennemføres på andre afdelinger med gode resultater.

Det nye forsøg, som vi gerne vil gennemføre, skal bestemme den optimale stråledosis. Vores påstand er, at en højere stråledosis givet med moderne teknik vil helbrede flere patienter og vil blive tålt godt. Dette spørgsmål kan kun besvares ved at lave et lodtrækningsforsøg.

Primær kontaktperson
Lars Henrik Jensen, Professor, Consultant, Department of Oncology, Vejle Hospital

Deltagerne parter
Patientrepræsentant
Hans Foged, Tarmkræftforeningen

Region Nord
Jesper Dan Nielsen, overlæge i kirurgi, Ålborg Universitetshospital
Laurids Østergaard Poulsen, læge, onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
Mette Karen Yilmaz, læge, onkologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
Rasa Mikalone, læge, radiologisk afdeling, Ålborg Universitetshospital
Dennis Arp, hospitalsfysiker, Ålborg Universitetshospital

Region Syddanmark
Søren Rafael Rafaelsen, professor i abdominal radiologi, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet
Anders Jakobsen, professor i onkologi, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet
John Pløen, overlæge, onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
Henrik Dahl Nissen, hospitalsfysiker, Vejle Sygehus
Jan Lindebjerg, overlæge og lektor, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet
Jens Christian Riis Jørgensen, overlæge, kirurgisk afdeling, Vejle Sygehus
Eksterne (adjungeret lektor, Syddansk Universitet)
Ane Appelt, Physicist, PhD, Institute of Cancer and Pathology, University of Leeds & Leeds Cancer Centre, UK

Region Hovedstaden
Tommie Mynster, overlæge og klinisk lektor, kirurgisk afdeling, Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet
Signe Normann Risum, overlæge, ph.d., onkologisk klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet
Camilla Qvortrup, overlæge, ph.d., onkologisk klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet