Styregruppen i DCCC har i 2018 afsat en pulje på 5 millioner kroner til at danne nye nationale, tværfaglige miljøer og netværk på kræftområdet samt udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer.

I kan søge om op til 200.000 kr. til én aktivitet.

I kan søge støtte til

 • Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier
 • Afholdelse af nationale kongresser, kurser, webseminar og symposier inden for kræftrelaterede emner
 • Før-ansøgningsprocesser, eksempelvis coaching eller speeddating
 • Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring
 • Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter
 • Aktiviteter i nationale, tværfaglige netværk
 • Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet (fx tumor biologi eller kræftbehandling for forskere og administratorer), fx i form af rejsehold, der rejser rundt i Danmark og afholder tværfaglige kurser i nye behandlingsmetoder
 • Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt

Vi støtter ikke

 • Gennemførelse af forskningsprojekter
 • Udgifter til transport internt i Danmark
 • Overhead (husleje, lys, vand m.v.)
 • Udgifter afholdt før ansøgningstidspunktet
 • Aktiviteter, der tidligere har modtaget støtte fra DCCC

For at komme i betragtning skal aktiviteten 

 • Involvere flere specialer, discipliner og/eller bygge bro mellem basal og klinisk forskning
 • Være national, dvs. involvere partnere øst og vest for Storebælt
 • Involvere mindst tre hospitaler, regioner og/eller to universiteter
 • Være åben og annonceres på DCCC's hjemmeside
 • Være klart beskrevet med formål og målgruppe