Styregruppen i DCCC har i 2019 afsat en pulje på fem millioner kroner til at støtte nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet i Danmark. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse.
Der kan søges op til 200.000 kr. til én aktivitet. Opslaget revideres årligt. Følgende opslag er gældende for 2019. 

Der er ansøgningsfrist fire gange årligt. Næste ansøgningsfrister for 2019 er 22. august og 7. november.

I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger, er det afgørende, at ansøgningen beskriver en konkret aktivitet eller et
netværk som:

 • Er national, dvs. involverer partnere øst og vest for Storebælt og gerne forankret i den/de relevante DMCG'er
 • Aktivt involverer mindst tre hospitaler fra hver sin region eller tre regionale enheder og/eller to universiteter
 • Aktivt involverer flere specialer, discipliner og/eller bygge bro mellem basal og klinisk forskning

Ansøgninger, som ikke lever op til ovenstående tre krav vil blive afvist.

Søg støtte til følgende typer af aktiviteter

 • Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier
 • Etablering af nye nationale, tværfaglige netværk 
 • Konkrete aktiviteter i allerede etablerede nationale, tværfaglige DCCC støttede netværk, hvis det kan dokumenteres at
  man har opnået det oprindelige mål
 • Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter
 • Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt
 • Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet (fx tumor biologi eller kræftbehandling for forskere og
  administratorer), fx i form af rejsehold, der rejser rundt i Danmark og afholder tværfaglige kurser i nye
  behandlingsmetoder
 • Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring

Det er ikke muligt at søge støtte til

 • Gennemførelse af forskningsprojekter
 • Afholdelsen af etablerede/eksisterende kongresser, kurser og lignende
 • Udgifter til transport internt i Danmark
 • Overhead (husleje, lys, vand m.v.)
 • Udgifter afholdt før ansøgningstidspunktet
 • Løbende driftsbevillinger til netværk og lignende
 • Computere og computerudstyr
 • Etablering eller drift af biobanker
  KB logo.png