Bevillingshaver er regnskabsansvarlig overfor DCCC's ledelse. Der skal aflægges et endeligt regnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning dog senest to år efter, at man har modtaget bevillingen. Såfremt projektet ikke gennemføres kan støttebeløbet kræves helt eller delvist tilbagebetalt. 

Det er en forudsætning, at de støttede aktiviteter er åbne for alle interesserede deltagere og annonceres på DCCC's hjemmeside. Husk derfor at sende opslag om workshops, netværksmøder, seminarer og lignende til dccc.info@rm.dk tidligst muligt, dog senest 3 uger inden tilmeldingsfristen for aktiviteten. I er altid velkommen til at kontakte Christina Lund Højfeldt på tlf. 3069 7421, hvis I har spørgsmål.

Støtten fra DCCC skal fremgå i kommunikationen om og vedrørende projektet. Du kan finde logo og støttetekst på siden logo og støttetekst