Arrangementskomitéen har sammensat det faglige indhold og program til Danske Kræftforskningsdage 2024. Læs mere om medlemmerne af komitéen nedenfor.


Henrik Frederiksen (formand)

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen er formand for DCCCs faglige udvalg og for arrangementskomitéen bag Danske Kræftforskningsdage.
Han er professor i hæmatologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og overlæge ved Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Tidligere formand for Dansk Hæmatologisk Selskab (2017-2022).
Henrik Frederiksens forskningsområde er komplikationer og komorbiditet ved hæmatologisk kræftsygdom og de ikke-maligne blodsygdomme.

 

Camilla Qvortrup

Overlæge, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Næstformand, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) 

Daniella Elisabet Østergaard

Daniella Elisabet Østergaard.pngDaniella Elisabet Østergaard er læge og ph.d.-studerende på Kræftafdelingen på Rigshospitalet. Daniella forsker i stråleterapi til børn, hvor hun gennem DCCC-RT opdaterer og implementerer Stråledatabasen i Dansk Børnecancer Register og er tovholder på en national forskningsdatabase med pædiatriske stråleplaner. Andre forskningsområder tæller image-guided radiotherapy og dybt-holdt åndedræt – begge i pædiatrisk regi. Daniella er i år igen med til at designe og facilitere Postersessionen til Danske Kræftforskningsdage 2024.

 

Deirdre Cronin Fenton

Deidre Cronin Fonton.pngDeirdre Cronin Fenton er professor, epidemiolog og gruppeleder indenfor brystkræftforskning ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Klinisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

 

Helle Pappot (næstformand)

Helle Pappot.pngHelle Pappot er næstformand for DCCC's faglige udvalg og for arrangementskomitéen bag Danske Kræftforskningsdage. 

Helle Pappot er professor i patientinvolvering og overlæge ved Kræftafdeling, Rigshospitalet. 

 

Inge Marie Svane

Inge Marie Svane.pngInge Marie Svane er leder for Nationalt Center for Cancer Immunterapi, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Jeppe Friborg

Jeppe Friborg.pngOverlæge og lægelig leder af Klinik for Stråleterapi i Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet.

Jesper Ryg

Jesper Ryg (1).pngJesper Ryg er professor i Geriatri ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Overlæge på Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital.

Medlem af bestyrelsen Dansk Selskab for Geriatrisk Onkologi samt styregruppemedlem i AgeCare (Academy of Geriatric Cancer Research), Odense Universitetshospital.

Line Bentsen

Line Bentsen.pngLine Bentsen er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. Line laver forskning med særligt fokus på fertilitet og seksuel sundhed blandt unge voksne med kræft i Danmark. 

Malene Fischer

Malene Fischer.pngMalene Fischer er cheflæge på afdeling ved Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Rigshospitalet, professor i Hybrid Imaging ved Københavns Universitet samt akademileder i Teknisk Universitetshospital, TUH, et nyt partnerskab mellem RegionH og DTU.

 

Maria Aagesen

Maria Aagesen (1).pngMaria Aagesen er fysioterapeut og ph.d.-studerende ved Brugerperspektiver og Borgernære indsatser ved SDU og ansat ved Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet som app-koordinator for appen UngeKræfter. Hendes forskning har særligt fokus på kræftrehabilitering til unge voksne. Maria er også bestyrelsesmedlem i Danske Selskab for Onkologiske og Palliativ Fysioterapi.

Michael Borre

Micheal Borre sh.jpgMichael Borre er professor, overlæge dr.med., ph.d. ved urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital. Michael gennem de sidste snart 10 år været formand for DMCG.dk, Sammenslutningen af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

Endeligt skal nævnes et aktuelt formandskab for DAPROCA, Dansk Prostatacancer Gruppe og den tilhørende nationale kvalitetsdatabase, DAPROCAdata.

Signe Borgquist

5 signe b.pngSigne Borgquist er lærestolsprofessor på Aarhus Universitet og Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

 

Stefan Starup Jeppesen

Stefan Starup Jeppesen.pngCheflæge ved Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og klinisk lektor ved Syddansk Univeristet.

Søren Paaske Johnsen

Søren Paaske Johnsen sh.pngSøren Paaske Johnsen er klinisk professor, overlæge, centerleder hos Danske Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning på Aalborg Universitetshospital.