Arrangementskomitéen har sammensat det faglige indhold og program til Danske Kræftforskningsdage 2019. Læs mere om medlemmerne af komitéen nedenfor. 

 

Cai Grau

Cai GrauCai Grau er formand for arrangementskomitéen. Han er professor i stråleonkologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Cai Grau er forskningsleder ved Dansk Center for Partikelterapi, leder af det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi, som indgår i DCCC og formand for fagligt udvalg i DCCC. 

Cai Graus forskningsområder er hoved- og halskræft, strålebehandling og partikelterapi, og han har vejledt 20 ph.d.- projekter og udgivet flere end 200 videnskabelige artikler. 

Claus Lindbjerg Andersen

Claus Lindbjerg AndersenClaus Lindbjerg Andersen er professor i translationel molekylær tarmkræft forskning ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og på Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og medlem af fagligt udvalg i DCCC.

Claus Lindbjerg Andersens forskningsområde er tarmkræft, hvor han har særligt fokus på den underliggende biologi og hvordan molekylærviden kan udnyttes til at forbedre patientbehandlingen. Hans forskning spænder fra grundvidenskab til translationelle kliniske studier. Han har vejledt 11 ph.d.-projekter og har udgivet flere end 80 videnskabelige artikler.

Henrik Jørn Ditzel

Henrik Ditzel 95x135.pngHenrik Jørn Ditzel er professor i præcisionsmedicin og forskningsleder ved Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH). Endvidere er han afdelingsleder for Cancer- og Inflammationsforskning ved Institut for Molekylær Medicin –, Syddansk Universitet. Her leder han en velanset molekylær kræftforskningsgruppe, der særligt forsker inden for bryst- og lungekræft. Henrik Ditzel er medinitiativtager og medlem af styregruppen for DCCC.

Henrik Ditzel har tilbragt ti år ved en af USA’s mest ansete forskningsinstitutioner, The Scripps Research Institute. Henrik Jørn Ditzel har modtaget flere hæderspriser, og han har publiceret flere end 150 videnskabelige artikler.

Henrik Møller

Henrik MøllerHenrik Møller er Epidemiolog (faglig leder) ved Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Tidligere ansættelser som Professor of Cancer Epidemiology ved King's College London (siden 2000); Center for Registerforskning (1995-1999); International Agency for Research on Cancer (1992-1995); og Cancerregisteret (1986-1992).

Henriks arbejde har fokus på variation i kræftbehandling og dertil knyttede resultater for patienterne. Han har offentliggjort omkring 400 videnskabelige artikler inden for kræftepidemiologi og sundhedstjenesteforskning. Disse er citeret 19.000 gange og h-index er 75.

Inge Marie Svane

Inge Marie SvaneInge Marie Svane har forsket i cancer immunologi og immunterapi i 25 år. Hun er uddannet læge (1992), har en ph.d. i basal cancerimmunologi (1997) og er professor i klinisk cancer immunterapi (2009). Næstformand for fagligt udvalg i DCCC.

Hun har været pioner inden for cancer immunterapi i Danmark og startede i 2006 Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT - DK), et translationelt forskningscenter, der siden 2017 indgår i DCCC og i dag er ledende i Europa. Fokusområderne er T-celleterapi og andre celleterapier, cancervaccine og immunregulering.

Grundlægger og leder af det nationale, tværfaglige netværk for forskning i cancer immunterapi, IMMUNONET. Grundlægger af og formand for the Clinical Academic Group in Cancer Immunotherapy, CAGci. Leder af ph.d.-programmet Clinical Cancer Research, Københavns Universitet.

Ismail Gögenur

Ismail GögenurIsmail Gögenur er professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og overlæge ved Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Han er grundlægger og leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital. Medlem af styregruppen for DCCC.

Ismail Gögenurs primære forskningsfokus er på kirurgisk patofysiologi, kolorektal cancer kirurgi og akut kirurgi, herunder udvikling og implementering af nye metoder til forbedring af den perioperative og kirurgiske behandling. Han har vejledt 14 færdige Ph.d. studerende og vejleder aktuelt 15 ph.d.-studerende og 9 skolarstuderende. Ismail Gögenur har udgivet flere end 290 videnskabelige artikler.

Jens Overgaard

Professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital. Medlem af fagligt udvalg i DCCC.

Karina Dahl Steffensen

Karina Dahl SteffensenKarina Dahl Steffensen er professor i onkologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og overlæge på onkologisk afdeling, Vejle sygehus. Siden 2014 har hun desuden været leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus. Fælles beslutningstagning handler om at inddrage patienter i beslutninger under deres sygdomsforløb. Medlem af fagligt udvalg i DCCC.

Karina Dahl Steffensens forskningsområder er gynækologisk onkologi og fælles beslutningstagning, og hun er/har vejledt 13 ph.d.-projekter og udgivet 70 videnskabelige artikler.

Kirsten Grønbæk

Kirsten GrønbækKirsten Grønbæk er lærestolsprofessor i hæmatologi ved Københavns Universitet og overlæge ved Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet.

Hun er leder af et forskningslaboratorium ved Rigshospitalet og Biotech Research and Innovation Center, BRIC og formand for Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft, som indgår i DCCC.
Kirsten Grønbæks forskningsområder er translationel hæmatologi med særlig fokus på epigenetik, klonal hæmatopoiese, myelodysplastisk syndrom og mantlecellelymfom. Hun har vejledt/vejleder 26 ph.d.-projekter (15 som hovedvejleder) og udgivet mere end 100 videnskabelige artikler.

Lene Hjerrild Iversen

Lene Hjerrild IversenLene H. Iversen er lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og overlæge på Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Medlem af fagligt udvalg i DCCC.

Forskningsområder: Kort- og langtidsoutcome af kolorektal cancer, sammenligning af outcome blandt europæiske lande, kvalitetsmonitorering af behandling, peritoneale metastaser, cytoreduktiv kirurgi og HIPEC (opvarmet kemoterapi). Har publiceret 86 videnskabelige artikler. Har vejledt/vejleder 11 ph.d. projekter.

Morten Ladekarl

Morten LadekarlMorten Ladekarl er professor ved Klinisk Institut, Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitet og overlæge på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Han er medlem af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Eksperimentel Behandling.

Morten Ladekarls forskningsområder er ”personlig medicin”, gastro-intestinal cancer og kvantitativ histopatologi, og han har udgivet flere end 60 videnskabelige artikler.

Randi Munch Krogsgaard

Randi Krogsgaard 95x135.pngRandi Krogsgaard er patientrepræsentant i DCCC's styregruppe. Hun er desuden cand. psych. og projektleder i Biopeople, Innovationsnetværket for Life Science, Københavns Universitet. 

Hun har gennem de sidste 35 år arbejdet med kommunikation og formidling, i biotekindustrien, som selvstændig konsulent med opgaver for flere patientforeninger og det offentlige sundhedsvæsen og som underviser af lægestuderende i kommunikation med patienter, Københavns Universitet. Randi Krogsgaard var fra 2013-2017 formand for Dansk Brystkræft Organisation.

Susanne Oksbjerg Dalton

Susanne DaltonSusanne Dalton er professor i Onkologisk Epidemiologi ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Hun er desuden overlæge ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, hvor hun leder forskningsgruppen ‘Ulighed i Kræft’.

Susanne Daltons forskningsområder er social ulighed i overlevelse efter kræft samt senfølger og depression efter kræftsygdom. Hun er leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), som indgår i DCCC. Foto: Tomas Bertelsen