Arrangementskomitéen har sammensat det faglige indhold og program til Danske Kræftforskningsdage 2021. Læs mere om medlemmerne af komitéen nedenfor. 

 

Anders H. Lund

AndersHenrikLund_web.jpgProfessor Anders H. Lund har siden juli 2019 været direktør for Biotech Research and Innovation Centre (BRIC) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Anders H. Lund har været gruppeleder på BRIC siden 2004.

Fra 2011 til 2017 var han direktør af ph.d.-programmet Molecular Mechanisms of Disease. Fra 2014 til 2019 var han medgrundlægger og leder af ph.d.-karriereprogrammet PCAP. Han har desuden ledet europæiske ph.d.-programmer og et stort nationalt teknologiplatformsprogram.

Berit Andersen

Berit Andersen_bio95x135.jpgBerit Andersen er ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, leder af universitetsklinik for kræftscreening på Aarhus Universitet samt klinisk professor i screening ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Prioriterede forskningsområder er organisering, interventioner og effekt af kræftscreeningsprogrammer, screeningsadfærd og ulighed i screening. Hun har desuden en særlig interesse for etiske overvejelser i forbindelse med sundhedsinterventioner, og hun er medlem af Det Etiske Råd.  

Dorte Ejg Jarbøl

Dorte Jarbøl_bio95x135.jpgDorte Ejg Jarbøl er professor i almen medicin ved Forskningsenheden for almen praksis ved Syddansk Universitet og praktiserende læge i Kerteminde. Endvidere er hun medlem af fagligt udvalg i DCCC og formand for Kræftens Bekæmpelse Videnskabelige Udvalg (KBVU)-Menneske og Samfund.

Dorte Ejg Jarbøls forskningsområder indenfor kræftforskning er rettidig opsporing og tidlig diagnostik af kræft. Har siden 2012 været leder af Den Danske Symptomkohorte, med fokus på symptomforekomst og lægesøgningsadfærd i befolkningen.  Har været vejleder for 17 ph.d. projekter (7 som hovedvejleder) og vejleder aktuelt 7 ph.d.-studerende . Dorte Ejg Jarbøl har  udgivet mere end 100  videnskabelige publikationer.

Henrik Frederiksen

Henrik Frederiksen.pngHenrik Frederiksen er formand for komitéen til bedømmelse af abstracts. Han er professor i hæmatologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og overlæge ved Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Han er næstformand for DCCC fagligt udvalg og formand for Dansk Hæmatologisk Selskab.

Henrik Frederiksens forskningsområde er komplikationer og komorbiditet ved hæmatologisk kræftsygdom og de ikke-maligne blodsygdomme. Han vejleder / har vejledt 11 ph.d. projekter og er forfatter til 120 videnskabelige artikler.

Jens Overgaard

Jens Overgaard_bio95x135.jpgJens Overgaard er kræftlæge og -forsker ved Aarhus Universitetshospital, og har siden 1987 været leder af Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi.

Jens Overgaard blev professor ved Aarhus Universitet i 1992.
Hans forskningsområder er eksperimentel klinisk onkologi og strålebehandling, herunder hoved-halskræft, okular kræft og brystkræft.
Hans banebrydende forskningsresultater har haft betydning for kræftbehandling i hele verden.

Jens Overgaard har vejledt talrige ph.d.-projekter og doktor-studier, og han har publiceret mere end 800 videnskabelige artikler. Medlem af fagligt udvalg i DCCC.

Jesper Fisker

Jesper Fisker_bio.jpgJesper Fisker har siden 2018 været adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse. I 2018 blev han bestyrelsesformand for Københavns Professionshøjskoler og fra 2020 også bestyrelsesformand for LIFE.
Jesper Fisker er uddannet Cand.scient.pol. og har en ph.d. i offentlig forvaltning fra Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han har haft en række chefstillinger i centraladministrationen senest departementschef i undervisningsministeriet fra 2011-2018.

 

Karina Dahl Steffensen

Karina Dahl SteffensenKarina Dahl Steffensen er professor i onkologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og overlæge på onkologisk afdeling, Vejle sygehus. Formand for forskningsrådet på Sygehus Lillebælt.

Siden 2014 har hun desuden været leder af Center for Fælles Beslutningstagning på Vejle Sygehus. Karina Dahl Steffensens forskningsområder er gynækologisk onkologi og fælles beslutningstagning. Har publiceret 95 artikler i peer-reviewede tidsskrifter. Bestyrelsesmedlem i Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG), næstformand i den danske ovariecancergruppe og ESMO fakultetsmedlem. Bestyrelsesmedlem i Nordea-fonden og i Nordea Bank-fonden.

Lise Bjerrum Thisted

Lise Bjerrum_2020_bio95x135.jpgMedlem af DCCC siden 2020, udpeget af Region Hovedstaden inden for området kræftrehabilitering.
Har arbejdet inden for onkologi i mere end 30 år, og er uddannet Master i Klinisk Sygepleje og er siden 2003 ansat som kræftrehabiliteringssygeplejerske ved Rigshospitalet, nu i Klinik for Senfølger og Kræftrehabilitering, Afdeling for Kræftrehabilitering.

Forsknings- og interesseområder er behovsvurdering for rehabilitering/palliation, multisyge kræftpatienter, senfølger mv.  Deltager nationalt i arbejdsgrupper vedr. rehabilitering som Kræftplaner, Forløbsprogram for Rehabilitering og Palliation, Hvidbog II om rehabilitering mv.
Underviser nationalt som internationalt i kræftsygepleje og rehabilitering. Medlem af styregruppe for Models of Cancer Care - Videnscenter for Symptomvidenskab. 

Mogens Grønvold

Mogens Grønvold_bio95x135.jpgMogens Grønvold er formand for Dansk Palliativ Database. Han er
professor, overlæge, dr.med. ved Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og palliativ afdeling GP, på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Pernille Tine Jensen

Pernille Tine Jensen_bio95x135.jpgProfessor, overlæge og teamleder for den gynækologiske kræftkirurgi på Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Desuden professor på Syddansk Universitet.

Principal investigator (PI) for 2 store nationale studier om sentinel node mapping hos patienter med cervix og endometriecancer.

Formand for forskningsrådet AUH. Sidder i bestyrelse og forretningsudvalg af Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe og er næstformand i Cervixcancer gruppen under DGCG.

Stig Egil Bojesen

Stig Egil Bojesen_95x135.jpgSpeciallæge i klinisk biokemi siden 2007, og siden 2014 professor i Molekylær Onkologi ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Hans forskningsområder er biomarkører, herunder genetiske markører, for risiko og prognose for kræftsygdomme og er (med)forfatter af over 250 videnskabelige artikler. Han er leder af DCCC netværket om Rettidig Opspring af Cancer.

Susanne Oksbjerg Dalton

Susanne DaltonSusanne Dalton er professor i Onkologisk Epidemiologi ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Hun er desuden overlæge ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, hvor hun leder forskningsgruppen ‘Ulighed i Kræft’.

Susanne Daltons forskningsområder er social ulighed i overlevelse efter kræft samt senfølger og depression efter kræftsygdom. Hun er leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), som indgår i DCCC. Foto: Tomas Bertelsen

Cai Grau

Cai GrauCai Grau er formand for arrangementskomitéen. Han er professor i stråleonkologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Cai Grau er forskningsleder ved Dansk Center for Partikelterapi, leder af det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi, som indgår i DCCC og formand for fagligt udvalg i DCCC. 

Cai Graus forskningsområder er hoved- og halskræft, strålebehandling og partikelterapi, og han har vejledt 20 ph.d.- projekter og udgivet flere end 200 videnskabelige artikler. 

Michael Borre

MichaelBorre_bio95x135.jpgMichael Borre er lærestolsprofessor, overlæge dr.med., ph.d. ved urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital.

Herudover har Michael gennem de sidste snart 9 år været formand for DMCG.dk, Sammenslutningen af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

Endeligt skal nævnes et aktuelt formandskab for DAPROCA, Dansk Prostatacancer Gruppe og den tilhørende nationale kvalitetsdatabase, DAPROCAdata.

Michael er derudover forfatter på lærebøger og populærvidenskabelige artikler samt på over 250 peer-reviewed videnskabelige artikler om hovedsagelig prostatacancer.