Et livligt rum med dialog og inspiration

Danske Kræftforskningsdage samler det danske kræftlandskab omkring et tværfagligt program, der henvender sig til forskere, klinikere, patienter og sundhedspolitikere – alle med interesse for kræftforskning og -behandling.

Ud over det faglige program vil det i stil med tidligere år være muligt for non-kommercielle organisationer at deltage med en stand på konferencens "markedsplads".

Markedspladsen bliver et livligt rum, hvor I har mulighed for at komme i dialog med deltagerne ved Danske Kræftforskningsdage om f.eks. igangværende projekter og initiativer på kræftområdet. I har f.eks. mulighed for at øge kendskabet til et konkret projekt eller initiativ eller I kan komme i dialog med udvalgte deltagere og afdække mulighederne for eventulle fremtidige samarbejder.

Rammerne:
Markedspladsen vil finde sted både torsdag og fredag indendørs i konferencecenteret, i området omkring hovedscenen. Markedspladsen bliver stedet, hvor deltagerne samles i pauserne og til de programsatte "postersessioner" og kan netværke med hinanden samt komme i dialog med de deltagende stande.

Praktiske informationer:

  • Det er muligt at stille markedspladsen op torsdag den 25. august fra kl. 09.00. Programmet starter kl. 10.00.
  • Markedspladsen skal være bemandet i tidsrummene torsdag kl. 14.30-15.30 og fredag kl. 10.15-11.15. Man er velkommen til også at bemande sin stand i de øvrige programsatte pauser.
  • Sekretariatet bag Danske Kræftforskningsdage sørger for opstilling af ét cafeborde pr. stand. I medbringer selv resten og vil f.eks. kunne opstille to (max tre) rollup. Der er dog begrænset plads omkring hvert cafebord.

Danske Kræftforskningsdage 2022

Tilmeldingen til Danske Kræftforskningsdage
Der er ikke flere ledige pladser
Tilmeld dig ventelisten her

Danske Kræftforskningsdage 
25. og 26. august 2022