Læs om oplægsholderne til Danske Kræftforskningsdage 2023 herunder. Siden opdatres løbende.  

Session: Forebyggelse (Mere information følger)

Portræt.pngMads Melbye, Professor, Forskningschef, Kræftens Bekæmpelse

Foto på vej.pngNiels Them Kjær, projektchef, cand.scient., Forebyggelse & Oplysning, Kræftens Bekæmpelse

Foto på vej.pngAnne Tjønneland, forskningsleder, overlæge, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Foto på vej.pngRolf I. Skotheim, gruppeleder, dr.philos., Institut for Kræftforskning, Oslo Universitetshospital

Foto på vej.pngIlse Vejborg, cheflæge og screeningschef, HGH/Mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden

Foto på vej.pngMads Hald Andersen, klinisk professor, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet

Session: Fra hurtig diagnose til effektiv kræftbehandling - dansk translationel kræftforskning in a nutshell

Sessionsansvarlige: Claus Lindbjerg Andersen og Ismail Gögenur

Ismail GögenurIsmail Gögenur er kolorektal kirurg fra Sjællands Universitets Hospital. Han er professor i kirurgi på Københavns Universitet og leder Center for Surgical Science der er en multidisiciplinær forskergruppe med særlig fokus på personlig medicin indenfor kræftkirurgien. Ismail Gögenur er formand for Videnskabelig Udvalg i DCCG samt sidder i styregruppen for DCCC. Han har mere end 420 peer reviewed publikationer bag sig og er vejleder for mere end 20 ph.d.-studerende. Hans forskning har fokus på kirurgisk patofysiologi samt translationel forskning særligt i perioden før kræftkirurgi.

Claus Lindbjerg Andersen.pngClaus Lindbjerg Andersen, Centerleder, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling, Professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kjeld Schmiegelow .pngKjeld Schmiegelow Forskningsleder, Nationalt Forskningscenter for børnekræft (CONTROL) Professor, Børne- og Ungeklinikken, Rigshospitalet

Hvordan går det med (mod) kræft i Danmark

Henrik Moeller sh.pngHenrik Møller, RKKP's faglige epidemiologiske leder, professor, dr. med., Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital

Session: Opfølgning og senfølger - tror i det nytter?

Marianne Nord_web.pngMarianne Nord Hansen, Formand, Senfølgerforeningen 

Foto på vej.pngLise Ventzel, afdelingslæge ph.d. Leder af Region Syddanmarks kompetencecenter for senfølger efter kræft

Peter Christensen.pngPeter Christensen, professor, overlæge, Kræftens Bekæmpelses Nationale forskningscenter for senfølger efter kræft i bækkenorganerne

Bobby_web_1.pngBobby Zachariae, Forskningskoordinator, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger, cand.psych., dr.med og professor ved Psykologisk Institut, AU og Kræftafdelingen, AUH

annika-von-heymann.jpgAnnika von Heymann, Psykolog, ph.d., CASTLE Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere og Onkologisk afdeling, Rigshospitalet

Session: Fremtiden står lige for døren - hvordan kommer kunstig intelligens til at hjælpe i klinikken

Sessionsansvarlig: Morten Bøgsted og Christian Rønn Hansen 

Foto på vej.pngThomas Ploug Professor og viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet København

Ilse Vejborg.pngIlse Vejborg Cheflæge og screeningschef HGH/Mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden

Ebbe Laugaard Lorentzen SH.pngEbbe Laugaard Lorenzen, Postdoc, Hospitalsfysiker, OUH  

Jesper Grau Eriksen.pngJesper Grau Eriksen, professor MD, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Carsten Niemann.pngCarsten Niemann, overlæge, klinisk lektor, Rigshospitalet, Afdeling for Blodsygdomme 

Charles Vesteghem.pngCharles Vesteghem, Adjunkt og Program Manager ved Center for Clinical Data Science, Aalborg Universitetshospital

Sessions: Dansk Klinisk Forskning

Sessionsansvarlig: Camilla Qvortrup, Karen-Lise Spindler og Claus Fristrup 

Tarec Christoffer El-Galaly er professor på hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og adjungeret professor på hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Hans fokus er på epidemiologi og real-world evidence indenfor hæmatologiske cancere, specielt lymfom. Tarec er formand for dansk lymfomgruppe

 

Pernille Lassen.pngPernille Lassen er læge, phd, ved afdelingen for Onkologi på Aarhus Universitetshospital som en del af holdet for hoved- og halskræft. Hun også er tilknyttet som lektor på Aarhus Universitet. Siden 2015 har hun også haft en stilling som klinisk forsker på afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi på Aarhus Universitetshospital. Som led i sin post-specialistuddannelse fuldførte hun et klinisk forskningsophold inden for strålebehandling af kræft på afdelingen for strålebehandling på Princes Margaret Cancer Centre i Toronto, Canada i 2018-2019.
I 2010 modtog hun en Ph.D.-grad i Medicin fra Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, hvor hun undersøgte rollen af HPV i strålebehandling af hoved- og halskræft. Hendes primære fokus i sin forskning siden da har været på, hvordan HPV kan påvirke resultatet for hoved- og halskræftpatienter behandlet med primær strålebehandling, og i hvilken grad responsen på specifikke radiobiologiske modifikationer af strålebehandling kan afhænge af HPV-status i tumorerne. Hun har udgivet adskillige artikler inden for dette felt, primært baseret på tidligere udførte randomiserede forsøg udført af Den Danske Hoved- og Halskræftgruppe, DAHANCA, og i tæt samarbejde med afdelingen for Klinisk Eksperimentel Onkologi på Aarhus Universitetshospital. Denne forskning har bidraget væsentligt til forståelsen af rollen af HPV i hoved- og halskræft samt hvordan HPV-status i tumorerne påvirker resultatet af strålebehandling.

Birgitte.pngBirgitte Vrou Offersen er klinisk professor, overlæge, ph.d. ved Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Kræftafdelingen & Dansk Center for Partikel Terapi, Aarhus Universitetshospital.
Birgitte er derudover formand for DBCG, Dansk Bryst Cancer Gruppe, og formand for DBCG RT (Radio Terapi) Udvalg. På vegne af DBCG RT Udvalget har hun iværksat 5 nationale og internationale klinisk kontrollerede randomiserede studier, som allerede har ændret eller forventes at ændre standarden for strålebehandling af brystkræft. Siden 2009 har hun undervist på ESTRO (European SocieTy for Radiation Oncology) kurser i multidisciplinær behandling af brystkræft, og på vegne af ESTRO bryst-teamet har hun været ledende i at opnå international konsensus om retningslinjer for planlægning af moderne strålebehandling af brystkræft.