Programmet opdateres løbende. Sidst opdateret: 01.05.2024

Torsdag d. 29. august

09.00 
Ankomst og registrering 

09.45
Velkomst
Anne Bukh, formand, DCCC og Michael Borre, formand, DMCG.dk

09.55
Åbningstale
v. Jonas Egbart, direktør, Sundhedsstyrelsen

10.15  
Nødvendige og kloge prioritering - hvor er udfordringerne og hvor findes løsningerne i klinisk praksis?
Sessionsansvarlige: Helle Pappot, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Rigshospitalet og Stefan Starup Jeppesen, cheflæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 • Er differentierede kræftpakker en løsning i ressourceudfordringen?
  v. Jens Hillingsø, cheflæge, Mavetarmkirurgisk afdeling, Rigshospitalet

 • Klinisk forskning – skal vi prioritere vores forskningsressourcer klogere?                       
  v. Ulrik Lassen, professor, cheflæge, Afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet

 • Er patienten en ressource i eget forløb?
  v. Pia Krause Møller, sygeplejersker, MPH, post doc., Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

 • Ny teknologi - kan det gøre opfølgning muligt inden for de ressourcer vi har?
  v. Andreas Carus, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aalborg Universitetshospital
 • Debat om kloge prioriteringer nu og her som grundlag for løsninger på kræftområdet

11.30
Frokost

12:30
Det sande nåleøje - implementering i klinisk praksis
Sessionsansvarlige: Helle Pappot, professor, overlæge, Kræftafdelingen, Rigshospitalet og Malene Fischer, professor, cheflæge, Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet

Implementeringer af udvalgte teknologier på kræftområdet – erfaringer fra det virkelige liv

 • AI i diagnostisk radiologi – hvornår lykkedes det?
  v. Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital
 • Partikelterapi - forskningsbaseret implementering og nationalt samarbejde
  v. Cai Grau, professor, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Hjemmekemoterapi – fra en bunden opgave til en udviklingssucces
  v. Lars Kjeldsen, overlæge, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

 • Fælles debat af implementering i klinisk praksis - hvad er læring for fremtiden?

13.15            
Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset
Sessionsansvarlig: Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, centerleder, Danske Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitetshospital

På baggrund af indsendte abstracts til Danske Kræftforskningsdage modtager syv yngre forskere prisen ”Exceptional Young Scientist Abstract" og præsenterer deres forskning fra hovedscenen.

 • Can we kill three birds with one stone? A cluster-randomised, crossover trial offering self-sampling for cervical- and colorectal cancer screening to women attending breast cancer screening
  v. Anne Dorte Lerche Helgestad, ph.d.-studerende, University Research Clinic for Cancer Screening, Randers Regions Hospital

 • Missed cancer in the Danish head and neck cancer fast-track program: Results from a tertiary cancer center
  v. Ida Grunske Schmidt, MD, Department of Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery & Audiology, Odense Universitetshospital

 • Sprogbaseret ulighed i kræftbehandling – observation af sprogbarrierer i klinisk praksis
  v. Lisbeth Birkelund, MA, ph.d.-studerende, Ældremedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

 • Stick Together – Feasibility study of a digital dyadic intervention for younger women with breast cancer and their partners
  v. Kira Lauritzen psykolog, ph.d.-studerende, CASTLE - Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere, Afdeling for Kræftbehandling

 • Sexual health in patients with malignant hematological disease: a Danish cross-sectional study
  v. Kristina Holmegaard Nørskov, Klinisk sygeplejespecialist, Post.doc., Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet

 • ProTarget – An investigator-initiated Danish Nationwide Clinical Trial on Targeted Cancer Treatment based on Genomic Profiling. Trial, Overview and Status
  v. Tina Kringelbach, molekylærbiolog, ph.d., Fase 1 Enheden, Onkologisk afdeling, Rigshospitalet

 • Risk of Recurrence in Early-onset vs. Late-onset Non-metastatic Colorectal Cancer: A Nationwide Cohort Study 2004-2019
  v. Jesper Berg Nors, MD, ph.d., Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

15.00   
Pause

15:30  
Succeshistorier fra DMCG’ernes arbejde
Sessionsansvarlige: Michael Borre, professor, overlæge, formand DMCG.dk og Camilla Qvortrup, overlæge, næstformand DMCG.dk

 • DCCG og danske registerdata som løftestang til innovationer i perioperativ optimering ved tarmkræft
  v. Ismail Gögenur, professor, overlæge på vegne af Dansk Colorectalcancer Gruppe (DCCG)

 • Fra papir til patient – Paradigmeskifte i diagnose og udredning af prostatacancer
  v. Michael Borre, professor, overlæge på vegne af Dansk Prostatacancer Gruppe (DaProCa)

 • National PRO-opsamling - patienter med myelomatose
  v. Lene Kongsgaard Nielsen, afdelingslæge, ph.d., lektor på vegne af Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)/Hæmatologisk Fællesforum (HæmDMCG)

 • PRO baseret fjernmonitorering af lungekræft - Hvorfor nationale danske studier er vitale for kvalitet og prioritering
  v. Rasmus Blechingberg Friis, ph.d., læge på vegne af Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG)

 • Patientperspektivet i forhold til anvendelse af PRO
  v. Merete Schmiegelow, patientrepræsentant, forretningsudvalget i DMCG.dk og formand, Patientforeningen Modermærkekræft

17.00
Kræftens Bekæmpelses Forskningstalentpris

Kræftens Bekæmpelse uddeler priser på området for ‘basal, biologisk og epidemiologisk kræftforskning’ og området for ‘klinisk kræftforskning’ til to talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats for dansk kræftforskning.

Oplæg ved vinderne

17.45              
Guidet posterwalk med diskussionsgrupper
Sessionsansvarlige: Daniella Elisabet Østergaard, læge, ph.d.-studerende, afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet og Københavns Universitet og Line Bentsen læge, ph.d.-studerende, afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Her vil mere end 100 udvalgte forskere præsentere deres poster. Der vil her være guidet posterwalks med diskussionsgrupper, hvor posterne grupperes efter emne.

19.30
Middag
Kræver at man ved tilmelding til konferencen har valgt kategorien ’Hele konferencen med netværksmiddag…’

Fredag d. 30. august

08.30
Velkommen tilbage

08.30
Den bøvlede vej mellem forskning og klinik
Sessionsansvarlige: Henrik Frederiksen, formand DCCC Fagligt Udvalg og Inge Marie Svane, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital og leder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK)

 • Et blik udefra og ind - hvad kan vi lære af udlandet?
  v. Kristian Helin, professor in Epigenetics and Cancer, Chief Executive and President, The Institute of Cancer Research

 • Hvad gør sygehusene for at understøtte synergierne?
  v. Kim Brixen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital

 • Den svære balance - hvordan oplever den forskningsaktive kliniker det?
  v. Troels Holz Borch, læge, ph.d., Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital, vinder af Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris 2023

 • Hvad gør Kræftens Bekæmpelse for at integrerer forskning og klinik
  v. Jesper Fisker, Direktør, Kræftens Bekæmpelse

 • Hvordan baner vi vejen fra forskningsresultater til kliniske afprøvning og en tydelige karrierevej for forskerne?
  Debat med deltagelse af Kristian Helin, Helene B. Probst, Jørgen Frøkiær, Marianne Vogsen, Jesper Fisker

10.00 
Pause

10.30

Når kræft ikke er den eneste udfordring
Sessionsansvarlige: Jesper Ryg, overlæge p.v.a. af DCCC netværket - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE), Maria Aagesen, fysioterapeut og ph.d-studerende p.v.a. DCCC netværket - Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft (NAYAcare DK) og Deirdre Cronin Fenton, professor, epidemiologi p.v.a. DCCC netværket - National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

 • Når kræft skal være en del af hverdagen
  samtale med Esben Dalgaard, patient, skuespiller, vært, forfatter og foredragsholder

 • Træning til børn med kræft
  v. Peter Schmidt-Andersen, fysioterapeut og ph.d.-studerende, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet

 • Det er nærmest sådan helt ´spis eller dø´ – perspektiver fra unge voksne med kræft 
  v. Marie Ernst Christensen, lektor, cand. scient. san. publ., ph.d., Ernæring og Sundhedsuddannelsen, VIA University College, Ernæring og Sundhedsuddannelsen, samt VIA Forskningscenter i Rehabilitering og Sundhedsfremme.

 • Ældre med kræft og skrøbelighed
  v. Lone Winther Lietzen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

 • De kalder Knud en kompleks herre ovre på hospitalet: Kræft blandt hjemløse og rusmiddelafhængige
  v. Pia Vivian Pedersen, sociolog og seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

 • Paneldebat: Hvordan rummer fremtidens kræftforløb bedst det hele menneske? 

12:10            
Uddeling af posterprisen
Som en del af postersessionen torsdag uddeles prisen ‘Best Poster Award’. Prisen tildeles den bedst formidlede poster, der præsenteres klart og overskueligt visuelt samt med et fagligt stærkt indhold.

12.15
Frokost

13:10
På alles læber – og hvorfor vi taler om det
Sessionsansvarlig: Signe Borgquist, lærestolsprofessor, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet og Jeppe Friborg, ph.d, overlæge, Kræftafdelingen, Rigshospitalet

 • Kirurgi Gyn, HiPEC-trial
  v. Pernille Tine Jensen, professor, overlæge, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

 • Tarmmikrobiom og kræftbehandling - tættere forbundet end man skulle tro
  v. Christian Lodberg Hvas, overlæge, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital og professor, Aarhus Universitet

 • Antistoffer med udvidet effekt - nye måder at tænke systemisk kræftbehandling på
  v. Martin Hutchings, overlæge, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet og professor, Københavns Universitet

 • Cirkulerende virus-DNA som markør ved hoved-halskræft – et præcist værktøj i den individuelle opfølgning
  v. Christian Grønhøj, afdelingslæge, dr.med., Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi på Rigshospitalet og lektor Københavns Universitet

 •  

14.40         
Tak for i dag