Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) inviterede for tredje gang til Danske Kræftforskningsdage, som blev afholdt i Odense den 26. og 27. august 2021. Vi inviterede alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter.

Fra abstract til virtuel poster og videopræsentation

Hvert år får mere end 100 forskere muligheden for at præsentere deres forskning for de mange hundrede deltagere på Danske Kræftforskningsdage. Det er en unik mulighed for at sprede viden på tværs af både geografi og forskningsområde.

I 2021 var vi udfordret af corona, men det skulle ikke være en hindring for vidensdeling og networking. Årets postersession rykkesw derfor online.

Blandt de indsendte abstracts udvalgte årets faglige komité de forskere, som fik muligheden for at omdanne deres abstract til en virtuel poster. Vores it-platform gav samtidig mulighed for, at forskerne kunne uploade en lille video, hvor de præsenterede deres forskning – næsten som hvis det havde været ved den fysiske postersession på Odeon i Odense.

Igen i år hyldede vi den gode formidling. Det gjorde vi ved at uddele en formidlingspris til en forsker, der var særligt god til at gøre sin forskning let tilgængelig for deltagerne på konferencen.

De virtuelle posters og videopræsentationerne vil være tilgængelige for alle konferencedeltagere fra et par uger før til et par uger efter konferencen. Kig på denne side.

Posterskærme, DKD2021 - Rune Borre-Jensen.jpg

Foto: DKD 2021, Rune Borre-Jensen