Dato & tid: Torsdag d. 24. maj 2018 til fredag d. 25. maj 2018.
Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, Danmark
Arrangør: DCCC Personlig Medicin
Deltagerpris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 30. april 2018 - Det er ikke længere muligt at tilmelde sig, da tilmeldingsfristen er overskredet.
Antal: 30 personer -  Alle med erfaring og interesse inden for emnet er velkomne.


Sundhedsministeriet, universiteterne og danske regioner er enedes om en "National Strategi for Personlig Medicin 2017-2020" med henblik på at opbygge infrastrukturer og forskningsretning.

Det giver mulighed for genomisk analyse af udvalgte kræftpatienter og implementering af nye algoritmebaserede farmakodiagnostika (companion diagnostika) – som afdækker lægemiddel resistens hos patienterne.

Kræftpatienter med recidiv er den mest relevante målgruppe for implementering af molekylær profilering og nye biomarkører, hvor en indsats vil give mulighed for at generere kliniske "proof of concept” studier og klinisk evidence.

Udover udfordrende forsøgsdesign til dokumentation af den kliniske anvendelighed, kræves der enighed om klinisk relevante endemål, en løbende registrering af recidiv patienterne, et statistisk udfordrende protokol design og en organisering i et tværfagligt nationalt samarbejde.

Formålet med mødet er sætte recidiv patienten i fokus ved at samle klinikere for at definere problemet, drøfte muligheder for et eller flere kliniske protokolforslag der tilfredsstiller behovet for dokumentation af den nye diagnostik ved recidiv af kræftsygdomme.

Program for internatet.