Dato & tid: 14. juni 2019
Sted: Rigshospitalet, København. Afd. 2112 - Auditorium 93, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Arrangør: ECV netværk
Deltagerpris: Gratis, dog afholdes selv transportudgifter
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019
Kontaktperson: For yderligere information eller tilmelding kontakt Nikolaj Nerup, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Abdominalcentret, Rigshospitalet: nikolaj.albeck.nerup@regionh.dk


Efter gode tilbagemeldinger fra sidste års ECV cancer symposium, er det besluttet at forsætte den gode tradition. Formålet med det nationale ECV cancer symposium er forsat at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi præsenteres og diskuteres.

I år vil fokus blandt andet være ECV-cancer – avanceret behandling og diagnostik ud fra et molekylært og immunologisk perspektiv, men også follow-up af kurativt intenderede patienter.

Læs invitationen og se det foreløbige program her

Læs mere om ECV netværket

Læs mere og find referat fra ECV Cancer Symposium 2019