Dato & tid: 18. november 2021 kl. 10.30 – 21.30
Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Arrangør: Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)
Tilmelding: Via dette link
Tilmeldingsfrist:

Tilmelding til og med 01.10. 2021: kr. 700 inkl. middag, kr. 400 ekskl. middag

Tilmelding efter 02.10. 2021: kr. 900 inkl. middag, kr. 450 ekskl. middag

Kontakt: Tlf. +45 23604987 eller på hjemmesiden www.dpcg.dk


Det er nu muligt at tilmelde sig årsmødet for Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe, Dansk Lever-Galdevejs Cancer gruppe og Dansk Pancreas Cancer Gruppe, der afholdes d. 18. november kl. 10.30 – 21.30 på Ingeniørforeningens Mødecenter, København V. 

Seminaret er et årligt tilbagevendende møde, som har til formål at bidrage til udvikling og harmonisering af ekspertisen i specialet samt at bidrage til styrkelse af de faglige kompetencer på alle niveauer.

Målene for seminaret er
- at forbedre prognosen for patienter med cancer i øvre gastrointestinalkanal
- at opdatere personalet
- at ajourføre viden om nyeste udvikling i faget
- at sikre patienterne et hurtigere forløb
- at harmonisere behandlingen nationalt

Dansk Pancreas Cancer Gruppe er en del af Gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC), som blev oprettet i 2007 som en koordinerende DMCG gruppe af:

  • Dansk EsofagoGastrisk Cancer Gruppe (DEGC)
  • Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)
  • Levertumor Gruppen (DLGCG)

Gruppen har bl.a. som formål at sætte fokus på den seneste udvikling inden for udredning og behandling af øvre gastrointestinal cancer.

Seminaret er målrettet sundhedspersonale og andre personalegrupper i hospitalssystemet, som i det daglige arbejde er involveret i udredning og behandling af patienter med øvre GI-cancer samt kvalitetssikring eller forskning inden for området.

Læs programmet her