Dato & tid: d. 6. & 7. december 2021 (BEMÆRK NY DATO)
Sted: Milling Park Hotel, Middelfart
Arrangør: DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)
Kontakt: Birgitte Vrou Offersen på e-mail Birgitte.Offersen@auh.rm.dk
Tilmelding: Åbner efter sommerferien (Bemærk: Det kræver en ny tilmelding - også selvom du var tilmeldt mødet på den oprindelige dato i juni)


BEMÆRK: Teksten herunder er ikke tilrettet den nye dato og lokation. Opdatering følger.

Hvordan designer og anvender vi PRO struktureret og målrettet til forskning og klinisk praksis?

Nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO) er etableret med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG'erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

På mødet tager vi næste skridt mod implementering og anvendelse af PRO ud fra specifikke formål og ser ind i fremtiden.

Mødet er planlagt som et fysisk møde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg d. 21. og 22. juni 2021. Hvis situationen på dette tidspunkt ikke tillader fysisk fremmøde, vil vi udskyde det til slutningen af året.

Ved tilmelding vil du blive bedt om at skrive et par ord om dit arbejde med PRO og projekter vil blive udvalg til korte flash talks under mødet.

Foreløbigt program:

Mandag den 21. juni, 2021

10.00 - 10.30 Ankomst og check-in

10.30 - 10.45 Velkomst (Birgitte V. Offersen/Helle Pappot)
10.45 - 11.00 Præsentationsrunde
11.00 - 11.45 PRO som intervention og internationale aktører (Helle Pappot)
11.45 - 12.00 Hvordan bruger du PRO? (Rasmus Friis og Pia Krause Møller)

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Session 1: Formål med PRO
13.00 - 13.30 Danish Breast Cancer Group Center and Clinic for Late effects (DCCL) (Bobby Zachariae)
13.30 -14.30 Flash talks fra deltagere (5 min/præsentation)

14.30 - 15.30 Kaffepause og GÅ-TUR

15.30 - 17.30 Session 2: Design af PRO-løsninger
15.30 - 16.20 Selecting, implementing and evaluating patient-reported outcome measures for routine clinical use in cancer (Lisa Barbera, Canada)

16.20 – 16.35 Pause

16.35 – 16.55 Systematisk udvikling af PRO item set (Pia Krause Møller)
16.55 - 17.30 EORTC item library (Mogens Grønvold)

18.00 - 20.00 Middag
20.00- Netværksdannelse i tilstødende gemakker

Tirsdag den 22. juni, 2021

8.00 - 9.00 Morgenmad

9.00 - 12.00 Session 3: Implementering

9.00 - 9.10 Opsamling fra i går
9.10 - 9.40 Fra idé til implementering (Birgitte Offersen)
9.40 - 10.10 National implementering af ePRO løsning (Rasmus Friis)

10.10 - 10.40 Pause

10.40 - 11.20 PRO data i de kliniske databaser – KB samarbejde (Linda Aagård, KB)
11.20 - 12.00 Barrierer for implementering (diskussion)

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.45 Session 4: Fremtiden
13.00 – 13.45 Pårørende og patient-samspil i fremtidens PRO (Helle Pappot)
13.45 - 14.00 Pause
14.00 – 14.45 PRO og fremtiden (Christoffer Johansen)
14.45 - 15.00 Afrunding

Se printvenlig version af programmet her.

Speakers:

Birgitte Offersen, Professor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Lisa Barbera, BSc MD MPA FRCPC, Professor and Head Division of Radiation Oncology University of Calgary and Tom Baker Cancer Centre, Canada

Bobby Zachariae, Professor, cand.psych., dr.med., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Christoffer Johansen, Professor, dr. Med, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet

Helle Pappot, Professor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet

Linda Aagaard Thomsen, Områdechef for Forskningsdata, Evaluering og Kommunikation i Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Mogens Grønvold, Professor, overlæge, dr.med., Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og palliativ afdeling GP, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Pia Krause Møller, Ph.d.-studerende, Onkologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Rasmus Blechingberg Friis, Ph.d.-studerende, Onkologisk afdeling, Herning og 1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital