Dato & tid: d. 21. & 22. juni 2021
Sted: Sandbjerg Gods ved Sønderborg
Arrangør: DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)
Kontakt: Birgitte Vrou Offersen på e-mail Birgitte.Offersen@auh.rm.dk
Tilmelding: Endelig tilmelding følger, men sæt kryds i kalenderen


Hvordan designer og anvender vi PRO struktureret og målrettet til forskning og klinisk praksis?

Nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO) er etableret med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patientrapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG'erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

På mødet tager vi næste skridt mod implementering og anvendelse af PRO ud fra specifikke formål og ser ind i fremtiden.

Mødet er planlagt som et fysisk møde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg d. 21. og 22. juni 2021. Hvis situationen på dette tidspunkt ikke tillader fysisk fremmøde, vil vi udskyde det til slutningen af året.

Ved tilmelding vil du blive bedt om at skrive et par ord om dit arbejde med PRO og projekter vil blive udvalg til korte flash talks under mødet.

Foreløbigt program:

Mandag den 21. juni, 2021

10.00 - 10.30 Ankomst og check-in

10.30 - 10.45 Velkomst (Birgitte V. Offersen/Helle Pappot)

10.45 - 11.00 Præsentationsrunde

11.00 - 11.50 Selecting, implementing and evaluating patient-reported outcome measures for routine clinical use in cancer

11.50 - 12.00 Hvordan bruger du PRO?

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 15.00 Session 1: Formål med PRO

13.00 - 13.20 PRO som intervention og internationale aktører

13.20 -14.20 Flash talks: Forskellige formål med PRO - Eksempler fra igangværende forskning og projekter (5 min/præsentation)

14.20 - 14.30 Pause

14.30 - 15.00 Danish Breast Cancer Group Center and Clinic for Late effects (DCCL)

15.00 - 15.15 Kaffepause

15.15 - 16.00 GÅ-TUR

16.00 - 17.30 Session 2: Design af PRO-løsninger

16.00 - 16.20 Validerede PRO skemaer og item banks (PRO-CTCAE)

16.20 - 16.50 EORTC item bank

16.50 - 17.30 Valg af samarbejdspartnere

18.00 - 20.00 Middag

Tirsdag den 22. juni, 2021

8.00 - 9.00 Morgenmad

9.00 - 12.00 Session 3: Implementering

09.00- 09.30 Fra idé til implementering

09.30-10.00 National implementering af ePRO løsning

10.30-11.00 Pause

11.00- 12.00 PRO data i de kliniske databaser

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 14.45 Session 4: Fremtiden

13.00 – 13.45 Pårørende og patient-samspil i fremtidens PRO

13.45 - 14.00 Pause

14.00 – 14.45 PRO i fremtiden

14.45 - 15.00 Afrunding

Se printvenlig version af programmet her.