Tid: UDSKUDT til 2021 (ny dato oplyses snarest)
Sted: Nyborg Strand Hotel- og Konferencecenter
Antal deltagere: Forventet 35
Arrangør: National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling


Internatet vil omhandle elementer af strålebehandling på en MR-linac, f.eks. workflow, patientselektion, bevægelseshåndtering, lejring, dosisplanlægning, maskin-QA, online-adaptering og kliniske projekter. Program følger.