A2G-ABL-Imatinib

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 2
Kort titel A2G-ABL-Imatinib
Lang titel Et fase 2 forsøg til evaluering af biologi, behandlingseffekt, sikkerheden og medicinomsætningen ved Imatinib-behandling hos børn og unge voksne med ALL med ABL-klasse mutationer.
Overordnede formål

At fastlægge effekten af tyrosinkinase-hæmmeren Imatinib til børn og unge voksne med ALL der bærer ABL-klasse mutationer.

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret fase 2 studie.

Primære endpoints

Andelen af patienter med høj målbar restsygdom efter de første 3 måneders kemoterapi og Imatinib-behandling (ved slut-konsolidering) som derfor skal skifte til høj-risikobehandling. Denne antileukæmiske effekt vurderes ved flowcytometrisk og anden molekylær analyse af knoglemarven.

Sekundære endpoints
 • Kortlægning af Imatinib resistensmekanismer.
 • Inter- og intraindividuel variation i Imatinib farmakokinetik (PK), herunder i cerebrospinalvæsken.
 • Sammenhængen mellem PK og behandlingseffekt målt som restsygdom efter 3 måneder, recidivrate og overlevelse samt forekomst af bivirkninger.
Inklusionskriterier
 • ALL med ABL-klassemutationer.
 • Alder 0-45 år.
 • Behandling in henhold til ALLTogether-1a protokollen herunder med Imatinib fra behandlingsdag 15. Patienter der er 25 år eller ældre behandles først med Imatinib fra dag 30.
 • For fertile kvinder: Sikker svangerskabsprofylakse
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
 • Amning eller graviditet
Behandling

Alle patienter behandles efter ALLTogether-1a protokollen i henhold til intermediær-høj risikogruppen. I tillæg gives fra behandlingsdag 15 (eller dag 30 for patienter >=25 år) Imatinib i en dosis på 340 mg/m2/dag.
Blodprøver og cerebrospinalprøver tages regelmæssigt under hele behandlingen. Ved umålelige værdier

Planlagt antal patienter

200 (i DK samt internationalt) 

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr. 2018-001795-38 

Clinicaltrials.gov: NCT04307576

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-10-01
Resumé for patienter