A2G-Down-Blina

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 2
Kort titel A2G-Down-Blina
Lang titel Et fase 2 forsøg til evaluering af effektiviteten og sikkerheden af blinatumomab hos børn og unge voksne med Downs syndrom (DS) og intermediær eller høj risiko akut præ-B lymfoblastisk leukæmi.
Overordnede formål

At fastlægge effekten af Blinatumomab (CD19/CD3 bispecifikt T-celle engagerende antistof) til børn og unge voksne med DS og ALL samt målbar restsygdom efter de første 4 ugers kemoterapi.

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret fase 2 studie

Primære endpoints

Andelen af patienter med fravær af målbar restsygdom efter de første 4 ugers Blinatumomab-behandling sammenlignet med en historisk kontrolgruppe med samme sygdom. Den antileukæmiske effekt vurderes ved flowcytometrisk og anden molekylær analyse af knoglemarven.

 

Sekundære endpoints
 • Forekomst af alvorlige bivirkninger ved Blinatumomab-behandling sammenlignet med en historisk kontrolgruppe med samme sygdom.
 • Overlevelse.
 • Død i remission.
 • Risiko for recidiv eller sekundær cancer.
 • Incidensen af Blinatumomab-resistent sygdom.
Inklusionskriterier
 • Down syndrom
 • CD19-positiv B-linje ALL
 • Alder 0-25 år
 • Behandling in henhold til ALLTogether-1a protokollen
 • Målbar restleukæmi i knoglemarven efter de første 4 ugers standard kemoterapi, men mindre en 25%.
 • For fertile kvinder: Sikker svangerskabsprofylakse
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
 • Restsygdom i knoglemarv >=25% efter 4 ugers kemoterapi
 • Alvorlig CNS-sygdom, herunder ustabil epilepsi
 • Aktiv CNS leukæmi efter de første 4 uges kemoterapi
 • Ukontrolleret infektion
 • Amning eller graviditet
Behandling

Behandlingen består af 2 kure af 4 ugers varighed med kontinuerlig infusion med Blinatumomab 15 mikrogram/m2/døgn. Behandlingen erstatter den traditionelle 8 ugers konsolideringsbehandling med kemoterapi.

Planlagt antal patienter

50 (i DK samt internationalt)

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2018-001795-38

clinicaltrials.gov: NCT04307576

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-05-01
Resumé for patienter