AA1833

Sygdom Blærekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Modermærkekræft
Fase Fase 1
Kort titel AA1833
Lang titel Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft, ikke-småcellet-lungekræft og blærekræft med spredning med personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi.
Overordnede formål

At afgøre, om behandling med standard immunterapi og neopeptidvaccinen er sikker, og om kombinationen kan tåles.

Undersøgelsesdesign

Åbent, fase 1 studie

Primære endpoints

Sikkerhed og tolereabilitet

Sekundære endpoints
 • Behandlingsinducerede immunresponser
 • Klinisk effekt
Inklusionskriterier
 • ECOG performance status 0-1
 • Histologisk eller cytologisk verificeret metastatisk ikke-småcellet lungekræft, blærekræft eller modermærkekræft
  - Kohorte A: kandidater til standard anti-PD-1 eller anti-PD-L1 behandling og som ikke tidligere har fået behandling for metastatisk / ikke-resektabel sygdom
  - Kohorte B: patienterne som allerede have fået standard anti-PD-1 eller anti-PD-L1 behandling i mindst 4 måneder for metastatisk / ikke-resektabel sygdom og har opnået stabil sygdom
 • Mindst én målbar læsion ifølge RECIST 1.1.
 • Forventet levetid >3 måneder
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion
 • Obligatorisk arkiveret tumorvæv og blodprøve til biomarkør test ved baseline
 • Obligatorisk blodprøvetagning til biomarkør test under studiet
Eksklusionskriterier
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere behandling > grad 1
 • Behov for enhver form for antineoplastisk behandling under forsøgsbehandling
 • Anamnese med livstruende immunrelaterede bivirkninger til tidligere immunterapi
 • Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom
 • Kendt HIV eller AIDS relateret sygdom
 • Positiv hepatitis B eller C test, der indikerer akut eller kronisk infektion
 • Anamnese med pneumonitis og organtransplantation
 • Mistanke om eller kendte CNS-metastaser
 • Anamnase med alvorlig overfølsomhed eller anafylaktisk reaktion
 • Anden malign sygdom inden for 3 år op til inklusion af studiet med undtagelse af basalcelle- eller pladecelle hudkræft, carcinoma in situ i prostata, livmoderhalsen eller bryst
 • Anden akut eller kronisk medicinsk eller psykiatrisk lidelse
 • Daglig behov for ilt
 • Brug af glukokortikoid behandling, der overstiger en dosis svarende til 10 mg prednison dagligt eller palliativ strålebehandling /gammakniv operation inden for 2 uger op til opstart forsøgsbehandling
 • Brug af antineoplastisk systemisk behandling, vaccine, vækstfaktor, allergisk hyposensibilisering eller større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til opstart forsøgsbehandling
Behandling

Første 3 patienter skal have modtaget de første 3 vaccinebehandlinger uden grad 3-4 alvorlige bivirkninger før der inkluderes de resterende 22 patienter.
Patienterne skal begynde standard anti-PD-1 eller anti-PD-L1 behandling (enten hver 2., hver 3. eller hver 4. uge) eller allerede have fået standard behandling i mindst 4 måneder og har opnået stabil sygdom. Patienterne fortsætter standard anti-PD-1 eller anti-PD-L1 efter regionale guidelines, indtil der ses progression af sygdom.

Patienterne modtager 6 vacciner i alt med 2 uger mellem hver behandling (12 uger i alt). De første 3 vacciner gives i.p. og de sidste 3 vacciner i.m.

Planlagt antal patienter

Total: 25 patienter

Startdato 2020-02-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-002892-16

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter