ACTION

Sygdom Hjernetumor
Sygdom, yderligere informationer

Dffiust gliom med H3 K27M-mutation

Fase Fase 3
Kort titel ACTION
Lang titel ONC201 til behandling af nydiagnosticeret H3 K27M-mutant diffust gliom efter afsluttet strålebehandling: et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af ONC201 som behandling til patienter med H3 K27M-mutant diffust gliom, som har afsluttet strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse jf. RANO-HGG kriterier
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Ændring i kliniske laboratorieparametre
 • Progressionsfri overlevelse jf. RANO-HGG kriterier for patienter med målbar kontrastopladende sygdom
 • Kortikosteroid og performance status respons
 • Tid til første kortikosteroid og performance status respons
 • Varighed af kortikosteroid og performance status respons
 • Kumulativ varighed af kortikosteroid og performance status respons
 • Kortikosteroid dosis samt performance status og ændring over tid
 • Tid til forværring af kortikosteroid forbrug og performance status
 • Livskvalitet
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk diagnosticeret H3 K27M-mutant diffus gliom
 • Minimum én, høj-kvalitets, kontrastopladende MR-scanning af hjernen før opstart af strålebehandling (for patienter som har gennemgået krirugisk resektion, skal scanningen være foretaget efter resektionen)
 • Minimum én, høj-kvalitets, kontrastopladende MR-scanning af hjernen foretaget 2-6 uger efter ophør af strålebehandling
 • Færdiggjort standard strålebehandling inden for 2-6 uger op til randomisering (strålebehandling er defineret som 54-60 Gy, 1,8-2,2 Gy/F. Strålebehandling skal påbegynes inden for 12 uger siden primær diagnose og inden for 8 uger siden sidste operation)
 • Karnofsky eller Lansky performance status ≥ 70 ved randomisering
 • Stabil eller faldende dosis af kortikosteroider og antiepileptika inden for 7 dage op til randomisering (stabil steroiddosis er defineret som øgning ≤ 2 mg/dag dexamethason eller ækvivalent)
Eksklusionskriterier
 • Primær spinaltumor
 • Diffust infiltrerende pons-gliom (DIPG), defineret som tumorer med diffus involvering af pons
 • Bevis for leptomeningeal spredning af sygdommen eller spredning til cerebrospinalvæsken
 • Kendt anden samtidig malign sygdom 
 • Ny læsion uden for strålefelt
 • Modtaget helhjernebestråling 
 • Modtaget protonbehandling mod gliom
 • Modtaget én af følgende behandlinger inden for den specificerede tidsperiode op til randomisering:
  • ONC201 eller ONC206 på et hvilket som helst tidspunkt
  • Bevacizumab på et hvilket som helst tidspunkt
  • Temozolomid inden for 3 uger
  • Tumorbehandlende felter på et hvilket som helst tidspunkt'
  • DRD2 antagonist inden for 2 uger
  • Anden forsøgsbehandling inden for 4 uger
  • Stærke CYP3A4/5 inhibitorer inden for 3 dage
  • Stærke CYP3A4/5 inducerer inden for 2 uger
 • Laboratorieværdier uden for bestemte grænser målt inden for 2 uger op til randomisering (se protokol for detaljer)
 • QTc > 480 msek
 • Kendt hypersensitivitet overfor et af indholdsstofferne i forsøgsmedicinen
 • Anden ukontrolleret sygdom, der kan påvirke patientens sikkerhed eller evne til at færdiggøre forsøget
Behandling
Forsøgsgruppe 1
ONC201 administreres per o.s. to dage i træk én gang om ugen i serier af 28 dage
 
Forsøgsgruppe 2
ONC201 administreres per o.s. én gang om ugen i serier af 28 dage
Placebo administreres per o.s. én gang om ugen dagen efter ONC201 i serier af 28 dage
 
Placebo-gruppe
Placebo administreres per o.s. to dage i træk én gang om ugen i serier af 28 dage
Planlagt antal patienter

I alt 450 voksne og børn, heraf 9 voksne i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-502051-56-00

Clinicaltrials.gov: NCT05580562

Andet protocol ID: ONC201-108

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter