ADA

Sygdom Modermærkekræft
Stadie Stadie 4
Kort titel ADA
Lang titel Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler
Overordnede formål

At undersøge omfang og betydningen af anti-drug antistoffer for behandling med immunterapi mht. effekt og sikkerhed samt evt. risikofaktorer for dannelse af anti-drug antistoffer

Undersøgelsesdesign

Prospektivt blodprøve studie

Inklusionskriterier
  • Histologisk bekræftet metastatisk malignt melanom og egnet til behandling med biologiske lægemidler
  • Et behandlingsfrit interval på mindst 21 dage siden sidste kemoterapi, biokemoterapi, kirurgi, stråleterapi og immunterapi
Eksklusionskriterier
  • Behandling med glukokortikoid eller anden immunsupprimerende behandling.
  • Medfødte eller erhvervede immunologiske sygdomme
Behandling

Blodprøver inden 1.serie og i forbindelse med hver kontrol indtil maximalt et år. Der tages desuden en ekstra blodprøve ved hver serie indtil første kontrol.

Planlagt antal patienter

120

Startdato 2017-08-01
Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01