ALLTogether-1-A

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Leukæmi
Sygdom, yderligere informationer

Nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi

Kort titel ALLTogether-1-A
Lang titel ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL)
Overordnede formål

At forbedre overlevelse og livskvalitet for børn og unge voksne med ALL og samtidig give sundhedsvæsenet mulighed for bedre at forstå sygdommen og virkningerne af behandlingen for derved at kunne forbedre denne i fremtiden.

Undersøgelsesdesign

Observationsstudie

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Event-fri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret lymfoblastisk leukæmi (T-celle eller præ B-celle deriverede ALL), se protokol for specifikationer
 • Alder ≥ 365 dage og < 46 år
 • Negativ graviditetstest inden for 2 uger op til opstart af behandling
 • Diagnose af ALL skal være verificeret af et akkrediteret laboratorium
Eksklusionskriterier
 • Alder < 365 dage ved diagnose eller > 45 år ved diagnose
 • Tidligere malign diagnose, hvor ALL er en sekundær diagnose
 • Relaps af ALL
 • Patienter med moden B-celle ALL
 • Patienter med Ph-positiv ALL
 • ALL associerede syndromer, undtagen Downs syndrom
 • Behandling med systemiske kortikosteroider i mere end 1 uge og/eller cytostatisk behandling inden for 4 uger op til diagnose
 • Kontraindikationer til behandling jf. ALLTogether protokol
 • Graviditet på diagnose tidspunktet
 • Amning
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie.
Patienterne modtager den gældende nationale standardbehandling.
Knoglemarvs-, blod- og rygmarvsvæskeprøver indhentes på tidspunkter, hvor det ellers er nødvendigt.
Der indsamles informationer om deltagernes sygdom og behandling. Biologisk materiale opbevares i en biobank til senere forskning.

Planlagt antal patienter

Total: 235

Startdato 2020-03-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr: NCT03911128

EudraCT nr: 2018-001795-38

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter