AMGEN 0491 / DeLLphi-301

Sygdom Lungekræft, småcellet
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel AMGEN 0491 / DeLLphi-301
Lang titel Et fase II forsøg med det formål at vurdere effekten, sikkerheden, tolerabiliteten og farmakokinetikken af tarlatamab for forsøgsdeltagere med recidiverende/refraktær småcellet lungecancer efter to eller flere behandlingslinjer
Overordnede formål

at vurdere effekten, sikkerheden, tolerabiliteten og farmakokinetikken af tarlatamab for forsøgsdeltagere med recidiveredne/refraktær småcellet lungecancer

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret (enten 10 mg eller 100 mg tarlatamab) multicenter interventionsstudie

Primære endpoints

Del 1

 • Objektiv responsrate
 • Antal patienter som oplever behandlingsrelaterede alvorlige bivirkninger
 • Serumkoncentrationer af Tarlatamab

Samlet

 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrol
 • Varighed af sygdomskontrol
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektivt respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Samlet overlevelse
 • Antal patienter som oplever behandlingsrelaterede alvorlige bivirkninger
 • Serumkoncentrationer af Tarlatamab
 • Antal patienter som oplever anti-tarlatamb antistof dannelse
Inklusionskriterier
 • Alder > 18 år
 • Histologisk eller cytologisk bekræftet tilbagevendende eller refraktær småcellet lungecancer
 • Deltagere som er progredieret eller har oplevet tilbagefald efter én platinum-baseret behandling og minimum én anden behandlingslinje
 • Deltagere er ville til at afgive en tumorvævsprøve eller villig til at undergå pre-behandlings tumorbiopsi
 • ECOG performance status 0-1
 • Forventet levetid minimum 12 uger
 • Målbar læsion indenfor 21 dage før første dosis af tarlatamab
 • Deltagere med behandlede hjernemetastaser kan inkluderes hvis de møder specifikke kriterier
Eksklusionskriterier

Sygdomsrelaterede

 • Ubehandlede eller symptomatiske hjernemetastaser og leptomeningeal sygdom
 • Har bevis på interstitiel lungesygdom eller aktiv, non-infektiøs pneumonitis
 • Deltagere som har oplevet tilbagevendende pneumonitis (grad 2 eller højere) eller alvorlig, livstruende ummun-medieret alvorlige events eller infusionsrelaterede reaktioner inklusiv reaktioner som har ført til permanent seponering af immuno-onkologiske agenter
 • Vedblivende toksicitet fra tidligere anti-tumor behandling

Andre medicinske forhold og tilstande

 • Historik med andre maligniteter indenfor de seneste 2 år, med undtagelser
 • Myokardie infarkt og eller symptomatisk hjertesvigt indenfor 12 måneder før første dosis af tarlatamab
 • Historik med artiel trombose indenfor 12 måneder før første dosis af tarlatamab
 • Tilstedeværelse af svampe, bakterie, viral eller andre infektioner som kræver oral eller intravenøs antimikrobia inden for 7 dage før første dosis af tarlatamab
 • Tilstedeværelse af indlagt dræn
 • Hypofysitis eller hypofyse dysfunktion
 • Eksklusion af hepatitis inficerede
 • Større kirurgisk indgreb indenfor 28 dage før første dosis af tarlatamab
 • Historik eller bevis på alvorlig akut respiratorisk syndrom coronavirus 2

Tidligere behandling

 • Deltagere som tidligere er behandlet med tarlatamab
 • Tidligere anti-cancer behandling indenfor 28 dage før første dosis af tarlatamab
 • Diagnosticeret med immuninsufficiens eller modtaget systemisk steroidbehandling eller andre immunsupprimerende behandlinger indenfor 7 dage før første dosis af tarlatamab
 • Modtaget levende eller levende-svækket vaccine indenfor 4 uger før starten på tarlatamab-behandling
Behandling

Eksperimentel del 1

 • Deltagere modtager enten lav eller høj dosis af tarlatamab

Eksperimentel del 2

 • Deltagere modtager dosis baseret på resultaterne fra del 1
Planlagt antal patienter

160 heraf 8 personer i Danmark

Startdato 2023-01-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT05060016

Primær investigator Rigshospitalet