ARG-1

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Modermærkekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Tyktarmskræft, Urinrørskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel ARG-1
Lang titel Arginase-1 peptidvaccine til behandling af patienter med spredt kræftsygdom.
Overordnede formål

At vurdere effektivitet og sikkerhed af arginase-1 peptidvaccine til patienter med spredt kræftsygdom.

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 1 studie

Primære endpoints
 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Immunrespons
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut responsrate
Inklusionskriterier
 • Metastatisk solid tumor, progredierende eller recidiverende sygdom på- eller efter standardbehandling
 • Mindst én målbart læsion jf. RECIST 1.1.
 • Performance status 0 eller 1
 • Forventet levetid mindst 3 måneder
 • Tidligere PD1/PD-L1 behandling er tilladt
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
 • Obligatorisk arkiveret tumorvæv og blodprøve til biomarkør test ved baseline
 • Obligatorisk blodprøvetagning til biomarkør test under studiet
Eksklusionskriterier
 • Ikke kommet sig efter kirurgisk behandling, eller < 4 uger siden større kirurgisk indgreb
 • Anamnese med livstruende eller alvorlig immunrelateret bivirkning ved behandling med anden immunterapi
 • Forventning om anden form for systemisk antineoplastisk behandling eller stråleterapi under forsøgsbehandlingen. Lokal stråleterapi mod en ikke-targeteret læsion er dog tilladt
 • Anamnese med alvorlig klinisk autoimmun sygdom
 • Anamnese med pneumonitis, organtransplantation, HIV positiv, aktiv hepatitis B eller C
 • Behov for systemisk steroidbehandling for at kontrollere immunrelaterede bivirkninger efter anden immunterapi
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
 • Har modtaget levende virus vaccination inden for 30 dage op til planlagt behandlingsstart
 • Alvorlig medicinsk lidelse eller tilstand
 • Konkomitant behandling med andet forsøgslægemiddel
 • Konkomitant behandling med valproat eller xantin oxidase inhibitorer
 • Kendte bivirkninger til montanide ISA-51
 • Nogen form for aktiv autoimmun sygdom
 • Alvorlig allergi eller anafylaksi tidligere i livet
Behandling

ARG1-18, 19, 20 vaccine injiceres s.c. hver tredje uge i max. 48 uger (16 vacciner)

Planlagt antal patienter

Total: 10

Startdato 2018-08-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter