AT-RT-01

Sygdom Hjernetumor, Uspecificeret børnekræft
Fase Fase 3
Kort titel AT-RT-01
Lang titel Et internationalt prospektivt paraply-forsøg for børn med atypiske teratoide/rhabdoide tumorer (ATRT) inklusiv et randomiseret fase 3 forsøg for at vurdere ikke-inferioriteten af tre serier højdosiskemoterapi (HDCT) sammenlignet med fokal strålebehandling (RT) som konsoliderende behandling.
Overordnede formål

At vurdere ikke-inferioriteten af tre serier højdosiskemoterapi (HDCT) sammenlignet med fokal strålebehandling (RT) som konsoliderende behandling hos børn med atypiske teratoide/rhabdoide tumorer. 

Undersøgelsesdesign

Prospektivt paraplyforsøg inklusiv et ublindet randomiseret fase III forsøg

Primære endpoints
 • Overlevelse
Sekundære endpoints

Del A

 • Sammenligne non-inferioriteten, vurderet ved overlevelse ved tre serier højdosiskemoterapi (HDCT) sammenlignet med fokal strålebehandling (RT) plus konventionel kemoterapi
 • Neurokognitive bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Overlevelse uden resistent eller recidiveret kræft
 • Incidens og alvorlighed af senfølger
 • Respons på induktionskemoterapi 

Del B: 

 • Effekt vurderet ved overlevelse ved tre serier højdosiskemoterapi (HDCT) hos børn med ATRT < 12 måneder gamle på behandlingstidspunktet og som ikke egner sig til at deltage i del A

Del C: 

 • Effekt vurderet ved overlevelse ved RT plus konventionel kemoterapi hos børn ≥ 36 måneder gamle med ATRT og som ikke egner sig til at deltage i del A

Del B og C: 

 • Neurokognitive bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Overlevelse uden resistent eller recidiveret kræft
 • Incidens og alvorlighed af bivirkninger
 • Respons på induktionsterapi  
Inklusionskriterier

Registrering i paraplystudiet: 

 • Alder ved diagnose < 18 år
 • Patologi forenelig med ATRT og INI1-tab eller SMARCB1- eller SMARCA4-defekt

Del A: 

 • Registrering i paraplystudiet
 • Modtaget 3 serier af induktionskemoterapi i henhold til protokollen og efter induktionen oplevet stabil sygdom eller bedre
 • Forventet alder 12-35 måneder ved tidspunktet for konsolideringsbehandling
 • Patologisk bekræftet ATRT
 • MRI og cerebrospinalvæske (CSF)-undersøgelse efter 3 serier kemoterapi 
 • Aminotransferaser ≤ 3,0 x øvre grænseværdi,
 • Bilirubin ≤ 1,5 x øvre grænseværdi
 • Kreatinin ≤ 1,5 x øvre grænseværdi og alderssvarende nyreclearance
 • Uddrivningsfraktion ≥ 50% eller forkortningsfraktion ≥ 29% ved ekkokardiografi

Del B: 

 • Registreret i paraplystudiet
 • Modtaget 3 serier induktionskemoterapi i henhold til protokollen 
 • Strålebehandling ikke muligt (f.eks. < 12 måneder eller andre kontraindikationer) 
 • Kan ikke indgå i randomiseringsforsøget (del A) (herunder afvisning af randomisering)
 • ATRT bekræftet patologisk 
 • MRI og CSF undersøgelse efter 3 serier kemoterapi 
 • Aminotransferaser ≤ 3,0 x øvre grænseværdi
 • Bilirubin ≤ 1,5 x øvre grænseværdi
 • Kreatinin ≤ 1,5 x øvre grænseværdi og alderssvarende nyreclearance
 • EF ≥ 50% eller FS ≥ 29% ved ekkokardiografi

Del C: 

 • Indskrevet i paraplystudiet
 • Modtaget 3 serier induktionskemoterapi i henhold til protokollen 
 • Alder 36 måneder eller derover ELLER
 • HDCT ikke muligt ELLER
 • Ikke berettiget til randomiseret forsøg (del A)
 • ATRT bekræftet patologisk 
 • MRI og CSF undersøgelse efter 3 serier kemoterapi 
 • Aminotransferaser ≤ 3,0 x øvre grænseværdi
 • Bilirubin ≤ 1,5 x øvre grænseværdi
 • Kreatinin ≤ 1,5 x øvre grænseværdi og alderssvarende nyreclearance
 • EF ≥ 50% eller FS ≥ 29% ved ekkokardiografi 
Eksklusionskriterier

Del A og B: 

 • Tidligere eller samtidig kræftbehndling, RT eller biotargeteret behandling, undtagen inden for SIOPE ATRT01-studiet
 • Metastatisk sygdom ved primær diagnose
 • Ved inklusionstidspunktet diarré af grad 3 eller værre i henhold til CTCAE v5.0, hvis den ikke kan kontrolleres trods optimal støttebehandling
 • Historik med eller tilstedeværelse af klinisk signifikant hjertesygdom, herunder men ikke begrænset til, enhver af følgende, hvis ikke denne kan kontrolleres trods optimal støttebehandling:
  • Vedvarende ventrikulær takyarytmi
  • Enhver ventrikulær fibrillation 
  • Torsade de pointes
 • Ved inklusionstidspunktet:
  • bradykardi, defineret som vedvarende hjertefrekvens < 50/minut, hvis dette ikke kan kontrolleres trods optimal støttebehandling.
  • Screening EKG med QTcB > 450 msek minut, hvis dette ikke kontrolleres trods optimal støttebehandling. 
 • Pulmonal hypertension diagnosticeret af en pædiatrisk kardiolog med indirekte (echokardiografi) eller direkte tegn (pulmonal aterie tryk ≥ 25 mmHg)
 • Kontraindikation mod nogen planlagt kemoterapi medicin i henhold til SmPC
 • Kendt aktiv hepatitis B eller C eller HIV-infektion 
 • Deltagelse i andet interventionsforsøg
 • Patienter med coumarin-deriverede antikoagulanter
 • Historik med trombose eller sinusoidal obstruktionssyndrom 
 • Enhver vedvarende, ukontrolleret, klinisk signifikant infektion (viral, bakteriel eller svampe)
 • Neutropeni (absolut neutrofil tal < 0,5 x 10^9/L) varende 6 uger fra starten af den forrige kemoterapi
 • Samtidig multifokal rhabdoid tumor
 • Hypersensitivitet over for indhold i studiemedicinen 

Del C: 

 • Tidligere eller samtidig kræftbehandling, RT eller small molecule terapi, undtagen inden for SIOP ATRT01-studiet
 • Kontraindikation mod nogen planlagt kemoterapi medicin i henhold til SmPC
 • Deltagelse i andet interventionsstudie
 • Enhver nuværende, ukontrolleret, klinisk signifikant infektion (viral, bakteriel eller svampe)
 • Hypersensitivitet over for indhold i studiemedicinen
Behandling

RT-arm (konventionel kemoterapi)

 • Kemoterapi, 12 serier total: DOX (3) - ICE (5) - VCA (4) + intraventrikulær MTX (4-6)
 • Stråleterapi målrettet primær tumor tidligst muligt efter induktion 

HDCT-arm (eksperimentel arm)

 • Kemoterapi, minimum 4 og maksimalt 6 serier af DOX (2) - ICE (2) og VCA (2) + intraventrikulær MTX (4-6)
 • Efterfølgende 3 serier af højdosiskemoterapi med minimum 28 dage i mellem, indeholdende carboplatin, thiotepa og autolog stamcelle-reinfusion 
Planlagt antal patienter

152

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2018-003335-29

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-05-25
Resumé for patienter