ATOR-1015

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel ATOR-1015
Lang titel Et fase 1, multicenter, åbent dosiseskalerende studie hos patienter med fremskredne og/eller refraktære solide tumorer, der evaluerer sikkerheden af intravenøst administreret ATOR-1015.
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og tolerabilitet af ATOR-1015 administreret som gentagne infusioner hos patienter med fremskredne og/eller refraktære solide tumorer.

Undersøgelsesdesign

First-in-human, open-label, fase I, dosiseskaleringsstudie.

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Dosis-limiterende toksicitet (DLT)
 • Maksimal tolereret dosis (MDT)
Sekundære endpoints
 • Famakokinetik
 • Immunogenicitet
 • Klinisk effekt
Inklusionskriterier
 • Fremskreden og/eller refraktær solid tumor
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
Eksklusionskriterier
 • Patienter med organtransplantation
 • Aktiv autoimmun sygdom
 • Andre aktive maligne sygdomme
Behandling

ATOR-1015 administreres i.v. hver 14. dag i serier af 28 dage.
DLT perioden er på 17 dage (til 48 timer efter 2. behandling). Der skal gå mindst 2 dage imellem dosering af første og anden patient på hvert dosistrin.

Planlagt antal patienter

Total: 53, 8 patienter på Rigshospitalet

Startdato 2020-03-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03782467

Diverse

Sponsor: Alligator Bioscience

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01