B-NHL 2013

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Alle stadier
Kort titel B-NHL 2013
Lang titel Behandlingsprotokol for NHL-BFM og NOPHO studiegrupperne for modent, aggressivt B-celle lymfom og leukæmi hos børn og teenagere.
Overordnede formål

At forbedre prognosen og reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos patienter med modent B-celle lymfom eller leukæmi.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret fase 3 studie.

Primære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse (dette inkluderer resistent eller progressiv sygdom, recidiv, eller død under eller efter behandling uanset årsag)
 • Andel af patienter, som opnår alderssvarende normalisering af deres normal B-celle population 12 måneder efter behandlingsstart
Sekundære endpoints
 • Helbredelsesraten (sygdoms-fri overlevelse) for moden B-celle sygdom i diverse subgrupper (drenge/piger; patienter med spredning til centralnervesystemet; forskellige aldergrupper)
 • Normalisering af B-celle antal i blod samt deres funktion herunder niveau af antistoffer, herunder respons på vaccinationer 1 år efter diagnosetidspunktet
 • Hyppighed af infektioner hos patienter der fik/ikke fik rituximab
Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticeret modent, aggressivt B-celle lymfom eller leukæmi
 • Informeret samtykke
 • Alder <18 år
Eksklusionskriterier
 • Modent B-celle lymfom/leukæmi som sekundær cancer
 • Medicinske, psykiatriske eller sociale forhold, der indebærer, at behandlingen ikke kan gennemføres
 • Igangværende anden behandling for modent B-celle lymfom/leukæmi på inklusionstidspunktet
 • Tidligere eller aktuel hepatitis B
Behandling

Detaljerne for inddeling af patienterne i 4 stadier fremgår af behandlingsprotokollen. Inddelingen er primært afhængig af sygdommens udbredelse over og under diaphragma samt niveauet af biomarkører på diagnosetidspunktet. Hos alle patienter gives rituximab i en dosis på 375 mg/m2 i.v..

 • Patienter i stadium 1 modtager én dosis rituximab forud for deres intensive kemoterapi, der i alt omfatter 2 behandlingsserier med 3 ugers interval
 • Patienter i stadium 2 modtager én dosis rituximab forud for deres intensive kemoterapi, der i alt omfatter 1 mild forfase efterfulgt af 4 intensive behandlingsserier givet med 3 ugers interval
 • Patienter i stadium 3 randomiseres til at modtage enten én dosis rituximab forud for deres intensive kemoterapi, der i alt omfatter 1 mild forfase efterfulgt af 4 intensive behandlingsserier givet med 3 ugers interval, eller 1 mild forfase efterfulgt af 4 intensive behandlingsserier givet med 3 ugers interval (dvs. uden rituximab)
 • Patienter i stadium 4 randomiseres til at modtage enten en dosis rituximab forud for deres intensive kemoterapi samt yderligere 6 doser rituximab under deres kemoterapi, der i alt omfatter 1 mild forfase efterfulgt af 6 intensive behandlingsserier givet med 3 ugers interval eller én dosis rituximab forud for kemoterapi, der omfatter 1 mild forfase efterfulgt af 6 intensive behandlingsserier givet med 3 ugers interval (uden rituximab)
Planlagt antal patienter

Total: 650
Der inkluderes 130 patienter per år, herunder 65 per år i stadie 4, 26 per år i stadie 3 og 39 per år i stadie 1+2,

Startdato 2016-12-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2013-003253-21

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03206671, Version 2.1 November 2016

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter