Bcl-XL

Sygdom Prostatakræft
Fase Fase 1
Kort titel Bcl-XL
Lang titel Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser.
Overordnede formål

At undersøge om brug af vaccinen Bcl‐xl_42‐CAF09b er sikker og at afklare vaccinens effekt på immunsystemet.

Undersøgelsesdesign

Fase 1 pilot studie

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
Sekundære endpoints
 • Karakterisere immunresponset mod vaccinen
 • Fastslå optimale administrationsvej for fremtidige vaccinationer med Bclxl_42CAF09b
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenokarcinoma prostatae
 • Billeddiagnostisk og/eller histologisk verificeret lymfeknudemestasering
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat nyre- og leverfunktion
 • Primær antiandrogen behandling påbegyndt
Eksklusionskriterier
 • Verificerede knogle eller viscerale metastaser
 • Alvorlig allergi eller tidligere anafylaktiske reaktioner
 • Kendt overfølsomhed over for et af de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.
 • Anden malign sygdom indenfor de seneste tre år, fraset planocellulært og basocellulært
  hudcarcinom
 • Kendt infektion med HIV, hepatitis B og C virus, uanset om infektionen holdes i ro med medicinsk behandling
 • Alvorlig medicinsk lidelse, svær astma, svær KOL, dårligt reguleret hjertekar sygdom eller diabetes
 • Aktiv autoimmun sygdom
 • Større mavetarm kirurgiske indgreb inden for de sidste 3 måneder
 • Tidligere behandling med anden cancervaccine
 • Samtidig immunsupprimerende behandling herunder prednisolon og methotrexat
 • Pågående blodfortyndende behandling (behandling med acetylsalicylsyre og clopidogrel er tilladt)
 • Samtidig behandling med andre eksperimentelle lægemidler
Behandling

Deltagerne indelles i to grupper.

- Gruppe 1 vil initialt modtage 3 vacciner administreret intramuskulært (IM) efterfulgt af 3 vacciner givet intraperitonealt (IP).

- Gruppe 2 er rækkefølgen af administrationsvejene omvendt og således gives vaccinerne i denne gruppe først IP, og efterfølgende IM.

I begge grupper gives 3 vaccinationer via hver administrationsvej, og alle patienter planlægges til at modtage i alt 6 vacciner. Hver vaccine indeholder 0.05 mg peptid (Bcl-xl_42) samt 625 μg dimethyldioctadecylammonium (DDA), 125 μg monomycoloylglycerol (MMG) og 31 μg Poly I:C (CAF09b) blandet i en 0.5 ml emulsion. Blodprøver udtages ved behandlingsstart, efter 3 vaccinationer og efter 6 vaccinationer

Planlagt antal patienter

Total: 20 patienter

Startdato 2017-07-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2015-003719-39

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter