BELLWAVE-008

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Lymfeknudekræft
Sygdom, yderligere informationer

Diagnoser, der indgår i forsøget:

 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Småcellet lymfocytært lymfom (SLL)
Fase Fase 3
Kort titel BELLWAVE-008
Lang titel Fase III forsøgs hvor effekt og sikkerhed af nemtabrutinib undersøges overfor behandling med kemoimmunterapi til patienter, der ikke tidligere har været behandlet for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)/ småcellet lymfocytært lymfom (SLL)
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed ved behandling med nemtabrutnib sammenlignet med standard kemoimmunterapi hos patienter med CLL/SLL

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Bivirkninger
 • Antal patienter som ophører forsøgsbehandling grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Bekræftet diagnose med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) eller småcellet lymfocytært lymfom (SLL) og aktiv sygdom med behov for behandling
 • Tidligere ubehandlet CLL/SLL uden TP53 mutationer og dokumenteret 11q status og immunoglobulin tung kæde gen (IGHV) mutationsstatus
 • Evne til at sluge og bevare oral medicin
Eksklusionskriterier
 • Aktiv hepatitis B virus (HBV) eller hepatitis C virus (HPC) infektion
 • Gastrointestinal dysfunktion som kan påvirke absorptionen af forsøgsmedicinen (fx gastrisk bypass operation, gastrektomi)
 • Anden malign sygdom med progression eller behov for aktiv behandling inden for de seneste 3 år (undtagen basalcelle hudkræft, planocellulært hudkræft eller carcinoma in situ (bryst, cervix), hvor patienten har modtaget potentiel kurativ behandling)
 • Anamnese med alvorlig blødningssygdom
 • Patienter som ikke kommet sig tilstrækkeligt efter større operation, eller som fortsat har postoperative komplikationer
Behandling

Eksperimentel arm: nemtabrutinib
65 mg nemtabrutinib (MK-1026) administreres per o.s. dagligt

Kontrol arm: FCR (fludarabin, cyclophosphamid, rituximab) eller BR (bendamustin, rituximab)
25 mg/m2 fludarabin administreres i.v. på dag 1, 2 og 3 i serier á 28 dage (max 6 serier)
250 mg/m2 cyclophosphamid administreres i.v. på dag 1, 2 og 3 i serier á 28 dage (max 6 serier)
375 mg/m2 (fra serie 2. 500 mg/m2) rituximab administreres i.v. på dag 1 i serier á 28 dage
ELLER
70-90 mg/m2 bendamustin administreres i.v. på dag 1 og 2 i serier á 28 dage
375 mg/m2 (fra serie 2. 500 mg/m2) rituximab administreres i.v. på dag 1 i serier á 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt 300 patienter, heraf 9 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-501481-21-00

Clinicaltrials.gov: NCT05624554

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-12-01
Resumé for patienter