BetterEveryDay

Sygdom Bugspytkirtelkræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel BetterEveryDay
Lang titel BedreHverDag: App med indbyggede spørgeskemaer til patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtel eller lunge
Overordnede formål

At undersøge om projektet med ugentlige spørgeskemaer med patient rapporterede oplysninger (PRO) via en app er gennemførligt, og hvordan patienter oplever at bruge appen. I den anden del af projektet - at undersøge, om det har indflydelse på patientens livskvalitet og kommunikation med lægerne samt om det kan reducere antallet af akutte (ikke-planlagte) indlæggelser.

Undersøgelsesdesign

 interventionsstudie, del B er et randomiseret studie

Primære endpoints

Del A: gennemførlighed af projeket

Del B: akutte (ikke-planlagte) indlæggelser

Sekundære endpoints
 • Livskvalitet
 • Absolut overlevelse
 • Tilfredshed med kommunikation med behandlende onkolog
Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk verificeret fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) eller pancreaskræft
 • Planlagt opstart af 1.linje behandling inden for 2 uger
 • Performance status 0-2
 • Adgang til internettet
 • I stand til at læse og forstå spørgsmål
Eksklusionskriterier
 • Ingen mobilenhed
 • Udviser tegn på kognitiv dysfunktion
 • Anden medicinsk tilstand, som kan udgøre en risiko for deltageren i investigators øjne eller kan påvirke vurdering af studiets resultater
 • Deltagelse i et andet interventionsstudie (for detaljer se protokol)
 • Patienter med NSCLC, som modtager biologisk behandling
 • Symptomatiske og ustabile hjernemetastaser (for detaljer se protokol)
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie men ugentligt udfyldelse af PRO-spørgeskema via en app

Del A

Patienter besvarer PRO-spørgeskemaer via en app ugentligt. Projektsygeplejersker monitorerer skemaerne dagligt. Intervention når det er indiceret.

Del B

Gruppe 1: app-baserede PRO-skemaer ved siden af standardbehandling

Gruppe 2:  standardbehandling uden spørgeskemaer

Planlagt antal patienter

30 patienter i del A og 244 patienter i del B

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04611867
Region Hovedstadens Videnscenter for Dataanmeldelser jounal: P-2021-429

Diverse

Sponsor: Inna Chen, MD

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2022-01-24
Resumé for patienter