BI 1403

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel BI 1403
Lang titel Et fase Ia/Ib, åbent, multicenter, dosiseskaleringsforsøg med BI 907828 foretaget hos patienter med fremskredne eller metastatiske solide tumorer
Overordnede formål

At fastsætte den anbefalede dosis af BI 907828 til behandling af patienter med fremskredne eller metastatiske solide tumorer samt at undersøge bivirkninger og effekten af denne dosis

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, dosiseskalerings fase Ia/Ib forsøg

Primære endpoints

Fase Ia:

 • Maksimalt tolereret dosis (MTD)

Fase Ib:

 • Progressionsfri overlevelse

Både fase Ia og Ib:

 • Dosislimiterende toksiciteter (DLTs) under første behandlingsserie
Sekundære endpoints

Fase Ib:

 • Objektiv respons
 • Absolut overlevelse
 • Behandlingsrelaterede bivirkninger ≥ grad 3 under hele behandlingsperioden

Både fase Ia og Ib:

 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Patologisk dokumenteret fremskreden solid tumor
 • Patienter som opfylder én eller flere af følgende kriterier:
  • Radiologisk dokumenteret sygdomsprogression eller relaps
  • Er ikke egnet til at få standardbehandling, og hvor der ikke findes anden tilgængelig behandling
  • MDM2 amplificeret sarkomer, som kræver 1. linjebehandling (kun gældende for fase Ib/dosisekspansion – kohorte 1)

Fase Ia (dosiseskalering):

 • Tumor med kendt TP53 wild type eller ukent TP53 status, uanset MDM2 amplifikation
 • Målbar eller ikke-målbar sygdom

Fase Ib (dosisekspansion):

 • Kohorte 1:
  • TP53 wild type og MDM2-amplificericeret sarkom med fremskreden/metastatisk sygdom uansat antal tidligere behandlingslinjer
 • Kohorte 2:
  • TP53 wild type og MDM2 amplificeret ikke-småcellet lungekræft, blærekræft, galdegangskræft, mavekræft eller bugspytkirtelkræft som har fået minimum én behandling for fremskreden/metastatisk sygdom
 • Minimum én target læsion jf. RECIST 1.1
 • Villig til at få taget biopsi 
 • Tilgængelig frisk (evt. arkiveret) vævsprøve taget efter relaps/progression under eller efter tidligere behandling
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med BI 907828 eller anden MDM2-p53 eller MDMX (MDM4)-p53 antagonist
 • Kendt TP53 muteret tumor
 • Symptomatiske hjernemetastaser (patienter med tidligere behandlede hjernemetastaser kan deltage, hvis de er stabile og uden tegn på progression på MR elelr CT scanning minimum 4 uger før første dosis af forsøgsmedicinen, neurologiske symptomer er bedret til baseline og ingen tegn på nye hjernemetastaser. Patienter som får behandling med kortikosteroider skal have stabil dosis minimum 5 dage inden baseline MR scanning)
 • Anamnese med blødningsdiatese
 • Større operation inden for 12 uger op til opstart af forsøgsmedicinen eller planlagt operation inden for 12 uger efter screening (fx hoftealloplastik)
 • Samtidig anden dokumenteret aktiv eller formodet malign sygdom eller anamnese med anden malign sygdom inden for de seneste 3 år (undtagen basalcelle hudcarcinom, in situ carcinom cervix uteri eller andre lokale tumorer, der anses som kureret med lokal behandling)
Behandling

30 mg eller 45 mg BI 907828 administreres per o.s. på dag 1 i serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 269 patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2017-003210-95

Clinicaltrials.gov: NCT03449381

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2023-01-10
Resumé for patienter