BioHeart I

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel BioHeart I
Lang titel Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion?
Overordnede formål

At undersøge forekomsten af asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion ved behandling med pertuzumab, trastuzumab samt antracykliner.

Undersøgelsesdesign

Klinisk, observationelt , prospektivt studie der følger patienter med solid kræftsygdom eller hæmatologisk kræftsygdom.

Primære endpoints
 • Asymptomatisk venstre ventrikel dysfunktion (ejektion fraction).
Sekundære endpoints
 • Symptomatisk hjertesvigt samt øvrige kardielle symptomer og objektive tegn på kardiel dysfunktion.
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret kræftsygdom
 • Skal påbegynde behandling med antracyklinerne doxorubicin,epirubicin, daunorubicin eller dactinorubicin eller med trastuzumab plus pertuzumab.
Eksklusionskriterier
 • Patienter med primær brystkræft der modtager (neo)adjuverende epirubicin, hvor den planlagte kumulative dosis er ≤ 400 mg/m2.
 • Behandling med andre kendt kardiotoksiske stoffer (lapatinib,bevacizumab, tyrosinkinasehæmmere)
 • Planlagt mediastinal bestråling før, under og efter behandlingen.
 • Performance status > 1
 • Kendt KOL
 • Kendt svær hjertesygdom (NYHA>2)
Behandling
 • MUGA og blodprøver før behandlingsstart, samt på de dage hvor der bliver foretaget MUGA
 • Under behandling med antracykliner udføres MUGA efter 4. og 6. behandlingsserie. Ved doxorubicin ved 6. og 9. behandlingsserie
 • Under behandling med trastuzumab og pertuzumab udføres MUGA hver 3. måned
 • Efter ophørt behandling laves MUGA efter 3 mdr., 6 mdr. og 12 mdr.
Planlagt antal patienter

300 behandlet med antracyklinerne: doxorubicin, epirubicin, daunorubicin eller dactinorubicin.
100 behandlet med trastuzumab plus pertuzumab

Startdato 2014-02-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter