BIOPAC

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Fase Fase 2
Kort titel BIOPAC
Lang titel BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne?
Overordnede formål
 • At etablere en databank med sociale og kliniske oplysninger fra samtlige danske patienter, der mistænkes for eller diagnosticeres med pancreas cancer fra januar 2006.
 • At etablere en biobank med blodprøver fra 800 patienter, der mistænkes for eller får diagnostiseret pancreas cancer.
 • At undersøge samspillet mellem koncentrationerne af en række potentielle biomarkører og sygdomsudbredning, behandlingsrespons, tid til sygdomsprogression og død hos 800 patienter, der mistænkes for eller får diagnostiseret pancreas cancer.
 • At sammenligne gen-, microRNA og protein array mønstre hos 75 patienter med pancreas cancer og kort overlevelse (< 3 måneder) med 75 patienter og en lang overlevelse (> 24 måneder) med henblik på at identificere nye gener og proteiner (- eller mønstre), der kan anvendes som diagnostiske, prognostiske og prædiktive biomarkører hos patienter med pancreas cancer.
Inklusionskriterier
 • Patienter med forandringer i pancreas, der kunne give mistanke om pancreascancer
 • Histologisk verificeret pancreascancer
 • Informeret samtykke
 • Målelig eller ikke-målelig sygdom
 • Alder over 18 år
 • Alle patienter skal inden 1. serie besvare et spørgeskema vedr. tobaks - og alkoholvaner
Behandling

Markør blodprøver tages før opstart af kemo, ved 2. kemo samt ved evaluering

Startdato 2010-04-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

Den Videnskabsetiske Komité KA-20060113, datatilsynet nr. 2006-41-6848.

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter