BrigaPed

Sygdom Lymfeknudekræft
Sygdom, yderligere informationer

Sygdom Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) og ALK-muterede tumorer

Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel BrigaPed
Lang titel Et åbent fase I/II dosiseskaleringsstudie af Brigatinib til børn og unge voksne patienter med ALK+ anaplastisk storcellet lymfom, inflammatoriske myofibroblastiske tumorer (IMT) eller andre solide tumorer
Overordnede formål

Fase 1
At bestemme maksimal tolerabel dosis for brigatinib monoterapi, når det administreres til børn og unge voksne med ALK+ tumorer.
At karakterisere farmakokinetik for brigatinib administreret som monoterapi til børn og unge voksne med ALK+ tumorer.

Fase 2
Kohorte B1: At fastslå antitumoraktiviteten af brigatinib som enkeltstof, når det administreres til børn med ALK+ IMT.
Kohorte B2: At fastslå effektiviteten af enkeltstof brigatinib, når det administreres til børn med recidiveret/resistent ALK+ ALCL i 2 år, uden planlagt HSCT som konsolideringsbehandling.

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret fase 1B dosis-findings studie efterfulgt af et rul-6 design med dosis-eskalering efterfulgt af en ekspansions-kohorte

Primære endpoints

Fase 1
Frekvens af dosis-limiterende toksicitet (DLTs) for brigatinib.
Farmakokineik af brigatinib.

Fase 2
Behandlingseffekt af monoterapi med brigatinib til ALK+ IMT.
Behandlingseffekt af monoterapi med brigatinib i op til 2 år til ALK+ ALCL.

Sekundære endpoints
 • At vurdere sikkerheden og tolerabiliteten af brigatinib administreret som monoterapi til børn og unge voksne i forløbet af 1. kur, samt den kumulerede toksicitet hos patienter, der får flere behandlinger med brigatinib.
 • At vurdere acceptabilitet og smag af brigatinib.
 • At beskrive langtids bivirkninger i op til 5 år efter inklusion i studiet med særlig fokus på okulære, pulmonale, endokrine bivirkninger og højde-, vægt- eller vækstabnormiteter (både fase 1 og 2).
 • At beskrive antitumoraktivitet og overlevelse efter brigatinib som monoterapi til børn og unge voksne, herunder histologisk respons ved IMT.
 • At beskrive antitumoraktivitet for ALCL-patienter, der behandles med brigatinib ved tilbagefald efter tidligere brigatinib-behandling, herunder monitorering af minimal restsygdom.
 • At indsamle plasmakoncentration-tidsdata for brigatinib og konstruere en populations-farmakokinetik-model og relatere toksicitet til eksponering.
 • At beskrive forekomst at behandlingsrelateret mortalitet.
Inklusionskriterier
 • Inklusionskriterier Alder ≥12 måneder (mindst 10 kg) og <26 år (for fase 1 dog <18 år)
 • Tumor med dokumenteret aktiverende ALK-mutation i fase 1.
 • ALK+ IMT henholdsvis ALCL i fase 2.
 • Recidiveret eller behandlingsresistent og ikke kurativt operabel ALK+ tumor
 • Karnofsky eller Lansky score ≥50% i fase 1 og 40% i fase 2
 • Ingen anden eksperimentel (dvs ikke godkendt) behandling inden for de seneste 30 dage; and ALK-inhibitorbehandling (fraset brigatinib) dog acceptabel (se protokol)
 • Mindst 45 dage fra tidligere hæmatopoietisk stamcelletransplantation og ikke aktiv akut eller kronisk graft-versus-host sygdom
 • Ingen alvorlig organdysfunktion (se protokol)
 • Sikker svangerskabsprofylakse
Eksklusionskriterier
 • Behandling med lægemidler der modererer CYP3A4 aktiviteten
 • Anden samtidig kræftsygdom
Behandling

Behandling med brigatinib som monoterapi gives peroral i én daglig dosis. Dosis opjusteres i fase 1 og den maksimalt tolerable dosis anvendes i fase 2.

Planlagt antal patienter

18 i fase 1, 28 IMT og 22 ALCL i fase 2 (i DK samt internationalt)

Startdato 2021-12-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Protokolnr EudraCT 2021-002713-34; version 1.2

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-11-01