Bladder 100 rollover B9991046

Sygdom
Kort titel Bladder 100 rollover B9991046
Lang titel Avelumab hovedprotokol: Et ikke-blindet forlængelsesforsøg for deltagere, der fortsætter fraPfizer-sponsorerede kliniske forsøg med avelumab Et ikke-blindet forsøg med fortsat behandlingsadgang for deltagere fra B9991001 avelumab-forsøget
Overordnede formål

Formålet med dette forlængelsesforsøg er at give mulighed for at fortsætte med at få den eller de samme forsøgsbehandlinger, som deltagere tidligere har modtaget i Pfizer avelumab-forsøg

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet fortsættelsesforsøg

Primære endpoints
  • Antal deltagere med alvorlige bivirkninger som fører til standsning af studie-interventionen
  • Antal deltagere med alvorlige bivirkninger
Inklusionskriterier
  • Enhver deltager studiebehandling og modtager signifikante kliniske fordele eller er i en sikkerheds eller overlevelses follow-up periode i et pfizer-sponsoreret Avelumab studie
  • Deltagere skal være villige til at følge reproduktive kriterier
  • Deltagere skal være villige til at følge planlagte besøg, behandlinger og studieprocedurer
Eksklusionskriterier
  • Gravide eller ammende kvinder
  • Enhver medicinsk tilstand som ifølge investigator eller sponsor gør deltageren uegnet til deltagelse i studiet
Behandling

Avelumab i kombination med anden anti-cancer behandling

Planlagt antal patienter

262

Startdato 2023-01-01
Deltagende hospitaler
  • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

NCT05059522

Primær investigator Aalborg Universitetshospital