BNP

Sygdom Nyrekræft
Kort titel BNP
Lang titel Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi
Overordnede formål

At bevare nyrefunktionen og forbedre det langsigtede resultat efter nyrekirurgi.

Undersøgelsesdesign

Observations studie

Inklusionskriterier
  • Patienter med nyrekræft identificeret ved CT/UL scanning
  • Nyredonorer planlagt til donation
  • Alder 25-80 år
  • Kan læse og forstå dansk
Eksklusionskriterier
  • Svær hypertension eller kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA klase III-IV
  • Nyreinsufficiens med eGFR < 50 %
Behandling

Der laves ingen ny behandling. Der tages blod- og urinprøve fra patienten før operationen i forbindelse med fremmøde i ambulatoriet, 24 timer, 5 dage, 3 og 12 måneder efter operationen. Desuden skal der laves renografi og clearance måling før operationen, 3 og 12 måneder efter operationen.

Planlagt antal patienter

40 patienter, 20 patienter som gennemfører partial nefretomi og 20 patienter som gennemfører total nefrektomi.

Startdato 2016-04-01
Deltagende hospitaler
  • Odense Universitetshospital
  • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter