BoneBio II

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 4
Kort titel BoneBio II
Lang titel Kan brystkræftpatienters følsomhed overfor zoledronsyre forudsiges?
Overordnede formål

At finde årsag til forskellig sensitivitet til behandling med zolednronsyre mellem patienter og på sigt kunne tilbyde personaliseret behandling på basis af identificerede markører

Undersøgelsesdesign

Prospektivt studie med blodprøvesamling

Primære endpoints
 • At undersøge om analyse af DNA kan forudsige effektivitet af zoledronsyre hos den enkelte
 • At undersøge osteoklasters følsomhed overfor zoledronsyre for at afgøre medicinens effekttivitet
 • At undersøge betydning af tobaksrygning på effekt af zoledronsyre
Inklusionskriterier
 • Brystkræftpatienter med nyligt konstateret knoglemetastaser
  • Gruppe 1: ikke-rygere gennem minimum de sidste 10 år
  • Gruppe 2: ryger (> 5 år og > 5 cigaretter om dagen) som er nuværende rygere eller har haft rygestop inden for det sidste år
 • Alder for begge grupper: 18-79 år
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med bisfosfonat eller denosumab grundet osteoporose
 • Fraktur inden for de sidste 2 år som IKKE er relateret til metastatisk sygdom
 • Patienter som ikke er kandidater til behandling med zoledronsyre
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie, men indsamling af blodprøver. Patienter vil modtage standardbehandling.

Planlagt antal patienter

30 patienter, heraf 15 rygere og 15 ikke-rygere

Startdato 2021-09-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

Projektidentifikation: S-20190011

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-10-01
Resumé for patienter