Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2
Fase Fase 1
Kort titel Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft
Lang titel Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden ved calcium elektroporation forud for intenderet helbredende kirurgi.

Undersøgelsesdesign

Klinisk fase 1 studie

Primære endpoints
 • Sikkerhed
 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Lokal immunrespons
 • Systemisk immunrespons
Inklusionskriterier
 • Malignsuspekt eller histologisk verificeret tumor i rektum/sigmoideum
 • Gennemgået på MDT-konference
 • Potentielt kurabel sygdom
 • ASA I-II
Eksklusionskriterier
 • Inflammatorisk tarmsygdom
 • Ikke-korrigeret koagulationsforstyrrelse
 • ICD-enhed eller pacemaker
 • Modtager immunsuppressiv behandling
 • Avanceret tumorstadie
 • Anden tilstand som investigator vurderer som værende kontraindikation for inklusion
 • Indikation for neoadjuverende behandling forud for kirurgi
Behandling

Endoskopisk udført calcium elektroporation

Planlagt antal patienter

Total: 24 patienter

Startdato 2018-11-01
Deltagende hospitaler
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
Protokolnr

VEK nr.: SJ-652

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Køge
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter